Aktualności >>> 20 lat samorządu gminnego w Bisztynku >>>

 .: Obchody 20-lecia samorządu gminnego w Bisztynku

20 LAT SAMORZĄDU GMINNEGO W BISZTYNKU

20 lat minęło od momentu, gdy w Polsce utworzono samorządy gminne. Z tej okazji w Bisztynku odbyła się uroczysta gala samorządowa.

Uroczystości otworzył burmistrz Bisztynka Jan Wójcik wspominając, przed powitaniem zaproszonych gości, tych którzy działali w samorządzie gminnym, ale już nie ma ich z nami. Byli to: Stanisław Cichowski i Jan Mączarski - radni I kadencji, Jan Maksymowicz - radny I i III kadencji, Jadwiga Tylingo - radna II kadencji i sołtys sołectwa Bisztynek I kadencji, Zygmunt Rakieć - sołtys sołectwa Wozławki I kadencji, Ryszard Rakieć - sołtys sołectwa Wozławki II kadencji, Bazyli Bachor - sołtys sołectwa Paluzy II i III kadencji, Mariusz Taterka - sołtys sołectwa Wozławki IV kadencji, Natalia Szpada i Ireneusz Zawadzki - pracownicy samorządowi.

Pamięć o wymienionych osobach zebrani uczcili chwilą ciszy.

Po powitaniu gości przez burmistrza Wójcika odtworzono prezentację złożoną z przedwojennych zdjęć Bisztynka, pokazującą piękno miasteczka w tamtym okresie. Krótki wykład o samorządności w Polsce wygłosił Andrzej Maciejowski z Instytutu Sobieskiego. - Samorząd terytorialny to "fabryka" społeczeństwa obywatelskiego - mówił. - Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dokonała wielkiej przemiany, nie tylko w zakresie administracyjnym, społecznym i gospodarczym, ale i mentalnym. Samorząd gminny to swoista "fabryka" budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, gdzie największym kapitałem są ludzie - wolni obywatele - mówił Maciejowski.

Uroczystości uświetnił występ zespołu teatralnego działającego przy Gimnazjum Publicznym w Bisztynku "pod dyrekcją" Mileny Rychcik i Agnieszki Gogalińskiej. Młodzież w dowcipnej formie przedstawiła własne sposoby na polepszenie jakości życia mieszkańców gminy. Niektóre z tych pomysłów to: wprowadzenie obowiązku jazdy na rolkach ponieważ drogi i chodniki w Bisztynku stanowią doskonały tor przeszkód, założenie Radia Bisztynek w którym, oprócz muzyki, prowadzący skupią się na rozsiewaniu plotek, budowa sieci fast-foodów - bo grzybowa w "Marysieńce" nie odpowiada młodym ludziom. Olbrzymie brawa dostała aktorka wnioskująca o budowę schroniska dla piesków... bo jej suczka ma właśnie sześcioro szczeniąt. Estetykę miasta poprawić miał graficiarz, który zaproponował wykonanie napisu "Freedom" na murze Urzędu Miasta, kilku chmurek na domu kultury i kiełbasy na sklepie R. Mroczka. Młode damy proponowały organizację codziennych imprez masowych i rozrywkowych, inni budowę basenu itd. Niestety, pomimo akceptacji pomysłów przez samorząd uczniowski, nie zgodził się z nimi burmistrz w rolę którego wcielił się Damian Giczewski. Tak właśnie upadają pomysły młodzieży...

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie pamiątkowych statuetek osobom, kóre przez 20 lat działały w samorządzie gminnym i na jego rzecz pracowały. Statuetki wręczono Honorowym Obywatelom Bisztynka - Mariannie Domżalskiej i Andrzejowi Ryńskiemu, obecnemu i poprzednim burmistrzom, wszystkim przewodniczącym Rady Miejskiej, radnym wszystkich kadencji, byłym i obecnym sołtysom, byłym i obecnym pracownikom samorządowym.

Ceremonia wręczania stauetek przeplatana była prezentacjami dokonań samorządu w poszczególnych kadencjach. Uroczystości w sali Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku zakończył koncert kwartetu smyczkowego A'vista z Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

Mniej oficjalna część obchodów 20-lecia samorządu odbyła się w stołówce Gimnazjum w Bisztynku, gdzie na gości czekał cztropiętrowy tort z 20. zapalonymi świeczkami. Udało się je zdmuchnąć "wspólnymi siłami" Marianny Domżalskiej, Andrzeja Ryńskiego i burmistrza Wójcika.

Statuetki pamiątkowe otrzymali i mieli otrzymać (wielu samorządowców nie przybyło na uroczystości)

HONOROWI OBYWATELE

Imię i nazwisko

Pełnione funkcje samorządowe

Marianna DOMŻALSKA

Honorowy Obywatel Bisztynka
Kierownik USC w Bisztynku w latach 1973 - 2005

Tytuł nadany przez Radę Miejską w 2005 roku za: aktywność na polu zawodowym oraz profesjonalizm w pracy, wszechstronne zaangażowanie w życiu społecznym, szczególną aktywność i uczynność w życiu środowiska lokalnego oraz wysoką kulturę osobistą i życzliwość wobec ludzi.

Andrzej RYŃSKI

Honorowy Obywatel Bisztynka

Tytuł nadany przez Radę Miejską za:
zasługi na rzecz rozwoju gminy Bisztynek, promocję naszego regionu, podejmowanie wielu cennych inicjatyw m.in. zasługująca na szczególne uznanie inicjatywa i wsparcie rozbudowy i modernizacji kompleksu szkolengo w Bisztynku; szczególny wkład w wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; dążenie do zniwelowania dysproporcji dzielących nasze województwo od pozostałych regionów kraju, dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych stanowiących podstawę do rozwoju gospodarczego regionu; działania na rzecz korzystanego dla województwa, a w konsekwencji dla nas wszystkich podziału środków z UE.

BURMISTRZOWIE

Piotr HENRYKOWSKI

Radny I kadencji
Burmistrz Bisztynka w latach 1990 - 1994

Ryszard ZDUNIUK

Radny II, III i V kadencji
Burmistrz Bisztynka w latach 1994 - 2002

Jan WÓJCIK

Rady I, II i III kadencji
Burmistrz Bisztynka od 2002 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław KALISZEWSKI

Radny II, III, IV i V kadencji
Przewodniczący Rady w latach 1998-1999

Jan AFTYKA

Radny I kadencji
Przewodniczący Rady w latach 1991-1994

Bogusław DUDA

Radny II kadencji
Przewodniczący Rady w latach 1994-1998

Regina ZDANOWICZ

Radna I kadencji
Przewodnicząca Rady w latach 1990-1991

Zbigniew FILIPCZYK

Radny III, IV i V kadencji
Przewodniczący Rady od 1999 r.

RADNI WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ KADENCJI

Marek DOMINIAK

Radny I, II, III, IV kadencji

Stanisław MALINOWSKI

Radny II, III, IV i V kadencji
Sołtys Unikowa I i II kadencji

Marian DĄBROWSKI

Radny II. IV i V kadencji

Zdzisław BLAJER

Radny I i II kadencji

Jan CAPŁAP

Radny IV i V kadencji

Miron DĄBROWSKI

Radny II i III kadencji

Barbara GRUZ

Radna I i IV kadencji
Dyrektor MGOK w Bisztynku w latach 1990-1995

Marek KĘDRA

Radny I i II kadencji
Pracownik samorządowy w latach 1995-1996

Grzegorz MAJEWSKI

Radny IV i V kadencji

Jerzy PAPSZUN

Radny III i V kadencji

SOŁTYSI WIĘCEJ NIŻ TRZECH KADENCJI

Marian SŁYK

Sołtys sołectwa Wojkowo I, II, III, IV i V kadencji
Radny I kadencji

Jerzy TATARCZAK

Sołtys sołectwa Lądek I, II, III, IV i V kadencji
Radny II kadencji

Paweł JAKONIS

Sołtys sołectwa Warmiany I, II, III, IV i V kadencji

Stanisław GACH

Sołtys sołectwa Troszkowo I, II, III, IV kadencji

Halina GRENDZIŃSKA

Sołtys sołectwa Bisztynek II, III, IV i V kadencji

RADNI PIERWSZEJ KADENCJI

Mieczysław BIELIŃSKI

Radny I kadencji

Zbigniew BIENIEK

Radny I kadencji

Henryk BISZTYGA

Radny I kadencji

Ewa GODLEWSKA

Radna I kadencji

Halina KOŁODZIEJ

Radna I kadencji

Jan KOWAL

Radny I kadencji

Zbigniew MIECZKOWSKI

Radny I kadencji

Mirosław PAROBIJ

Radny I kadencji

Edward PIEKARCZYK

Radny I kadencji
Przewodniczący Rady Osiedla II Miasta Bisztynek IV i V kadencji

Jan PYRA

Radny I kadencji

Mieczysław WATROS

Radny I kadencji

Henryk WELC

Radny I kadencji

RADNI DRUGIEJ I TRZECIEJ KADENCJI

Michał ŻUK

Radny II kadencji
Przewodniczący Rady Osiedla II Miasta Bisztynek IV kadencji
Kierownik ZBGKiM w Bisztynku w latach 1992-1996

Mieczysław DERBIN

Radny II kadencji
Kierownik MOPS w Bisztynku w latach 1995-2003

Adam OPALA

Radny II kadencji
Sołtys sołectwa Prosity I, II i III kadencji

Leokadia IWACHÓW

Radna II kadencji

Krystyna MAŁOLEPSZA

Radna II kadencji

Bogusława OKOŃSKA

Radna II kadencji

Małgorzata STANKIEWICZ

Radna II kadencji

Tadeusz STRZAŁKOWSKI

Radny II kadencji

Krzysztof WĘGLIK

Radny III kadencji
Zastępca Burmistrza Bisztynka w latach 1998-2002

Stanisław ROMANOWICZ

Radny III kadencji
Przewodniczący Rady Osiedla Sątopy-Samulewo II kadencji

Stanisław BUCZEK

Radny III kadencji

Jarosław CHAŁUPKA

Radny III kadencji

Krzysztof JOŃCZYK

Radny III kadencji

Andrzej KULESA

Radny III kadencji

Franciszek LEWICKI

Radny III kadencji

Franciszek MRZYGŁÓD

Radny III kadencji

Stanisław PODSIADŁO

Radny III kadencji

Stanisław RAKOWSKI

Radny III kadencji

Jan ZAGOZDON

Radny III kadencji

RADNI CZWARTEJ I PIĄTEK KADENCJI

Bogumiła TATERKA

Radna IV kadencji
Sołtys sołectwa Wozławki III kadencji

Edward ADAMUS

Radny IV kadencji

Daniel JACUCHA

Radny IV kadencji

Stanisław ŁYKOWSKI

Radny IV kadencji

Piotr MEDWID

Radny IV kadencji

Jerzy OSTRZYK

Radny IV kadencji

Tomasz PIETKIEWICZ

Radny IV kadencji

Jadwiga KUŹLIK

Radna V kadencji
Sołtys sołectwa Nowa Wieś Reszelska IV kadencji

Irena SUJETA

Radna V kadencji
Przewodnicząca Rady Osiedla Sątopy-Samulewo III i IV kadencji

Roman DEPTA

Radny V kadencji

Jolanta DOMINIAK

Radna V kadencji

Krzysztof RĘKAWEK

Radny V kadencji

Mieczysław TARKOWIAN

Radny V kadencji

Ryszard WINCIUN

Radny V kadencji

SOŁTYSI SPRAWUJĄCY FUNKCJĘ DWIE LUB TRZY KADENCJE

Jan RATYŃSKI

Sołtys sołectwa Księżno I i II kadencji

Jan JADESZKO

Sołtys sołectwa Troksy II i V kadencji

Grzegorz KLIMEK

Sołtys sołectwa Pleśno II i III kadencji

Henryk PIEGAT

Sołtys sołectwa Sątopy II i III kadencji

Mirosław IWANYK

Sołtys sołectwa Księżno III i IV kadencji

Grzegorz MOSKALIK

Sołtys sołectwa Unikowo III i IV kadencji

Sylwester OLSZEWSKI

Sołtys sołectwa Grzęda III i IV kadencji

Bożena DĄBROWSKA

Sołtys sołectwa Sułowo IV i V kadencji

Grażyna KOŻUCHOWSKA

Sołtys sołectwa Sątopy IV i V kadencji

Jan PTASZYŃSKI

Sołtys sołectwa Prosity IV i V kadencji

Marianna ZAPADKA

Sołtys sołectwa Pleśno IV i V kadencji

Stefan KLIMKO

Sołtys sołectwa Sułowo I, II i III kadencji

Stanisław MIERZWIŃSKI

Sołtys sołectwa Nowa Wieś Reszelska I, II i III kadencji

Kazimierz WIŚNIEWSKI

Sołtys sołectwa Dąbrowa I, II i III kadencji

Ryszard ZDANOWICZ

Sołtys sołectwa Łędławki II, III i IV kadencji

SOŁTYSI SPRAWUJĄCY FUNKCJĘ JEDNĄ KADENCJĘ

Grzegorz BRZUŚKIEWICZ

Sołtys sołectwa Sątopy I kadencji

Adam ŁUCEK

Sołtys sołectwa Pleśno I kadencji

Władysław OLSZEWSKI

Sołtys sołectwa Grzęda I kadencji

Bogdan SIELEWICZ

Sołtys sołectwa Łędławki I kadencji

Adam TABACZYŃSKI

Sołtys sołectwa Grzęda II kadencji

Kazimierz SEŃCZYK

Sołtys sołectwa Wozławki II kadencji

Alina RUNO

Sołtys sołectwa Paluzy III kadencji

Michał SYTCZYK

Sołtys sołectwa Troksy III kadencji

Krystyna JOŃCZYK

Sołtys sołectwa Dąbrowa IV kadencji

Marek KOŁOWROCKI

Sołtys sołectwa Wozławki IV kadencji

Mieczysław MARECKI

Sołtys sołectwa Troksu IV kadencji

Maria MŁYŃSKA

Sołtys sołectwa Paluzy IV kadencji

Tadeusz STANKIEWICZ

Przewodniczący Rady Osiedla Sątopy-Samulewo IV kadencji

Bożena DEPTA

Sołtys sołectwa Paluzy V kadencji

Barbara FIJAŁKOWSKA

Przewodnicząca Rady Osiedla Sątopy-Samulewo V kadencji

Krystyna MACKIEWICZ

Sołtys sołectwa Łędławki V kadencji

Stanisław MIERZEJEK

Sołtys sołectwa Troszkowo V kadencji

Wioletta OLSZEWSKA

Sołtys sołectwa Grzęda V kadencji

Zdzisław OPALA

Sołtys sołectwa Księżno V kadencji

Sławomir POREDA

Sołtys sołectwa Unikowo V kadencji

Bronisław ŚWIETLIKOWSKI

Sołtys sołectwa Dąbrowa V kadencji

Krzysztof WOBOLEWICZ

Sołtys sołectwa Łędławki V kadencji

Janina ZAGAJEWSKA

Sołtys sołectwa Nowa Wieś Reszelska V kadencji

BYLI PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

Maria SKRZYPKOWSKA-KLEITZ

Sekretarz Gminy i Miasta Bisztynek w latach 1990-1994

Teresa KROTOWSKA

Sekretarz Gminy i Miasta Bisztynek w latach 1994-2002

Krystyna MAKSYMOWICZ

Skarbnik Gminy i Miasta Bisztynek w latach 1990-2009
Pracownik samorządowy w latach 1972-1990

Zofia KASJANIUK

Radca pracny w latach 1990-1994

Teresa BARAN

Pracownik samorządowy w latach 1994-2009

Halina DĄBROWSKA

Pracownik samorządowy w latach 1973-2009

Dorota DOMAŃSKA

Pracownik samorządowy w latach 2007-2009

Jerzy DOMŻALSKI

Pracownik samorządowy w latach 1982-1991

Krzysztof DROZDOWSKI

Pracownik samorządowy w latach 1993-1995

Bazyli GORUSTOWICZ

Pracownik samorządowy w latach 1975-1995

Waldemar GRABOWSKI

Pracownik samorządowy w latach 1978-1995

Szczepan HAWRYSZKIEWICZ

Pracownik samorządowy w latach 1992-2000

Joanna KOPRZAK

Pracownik samorządowy w latach 1995-2007

Jadwiga MACKIEWICZ

Pracownik samorządowy w ltach 1982-1991

Alina MROCZEK

Pracownik samorządowy w latach 1995-1999

Mariola OSIŃSKA-ZDUNIUK

Pracownik samorządowy w latach 1994-1995

Justyna ROGOWSKA

Pracownik samorządowy w latach 2003-2005

Agnieszka ŻYŁA

Pracownik samorządowy w latach 2000-2003

OBECNI PRACOWNIKCY SAMORZĄDOWI

Krystyna ZAWISTOWSKA

Zastępca Burmistrza Bisztynka od 2002 r.

Iwona BANACH

Sekretarz Gminy i Miasta Bisztynek od 2004 r.

Elżbieta BANASZKIEWICZ

Skarbnik Gminy i Miasta Bisztynek od 2009 r.

Jadwiga KOSIUR

Radca pracny od 1995 r.

Beata BRODOWSKA-KOZERSKA

Pracownik samorządowy w latach 1996-2005
Kierownik USC w Bisztynku od 2005 r.

Mariusz DROZDOWSKI

Pracownik samorządowy od 1997 r.

Ewa DOMŻALSKA

Pracownik samorządowy od 1974 r.

Tomasz GACH

Pracownik samorządowy od 1989 r.

Irena GICZEWSKA

Pracownik samorządowy od 1983 r.

Elżbieta GOSZCZ

Pracownik samorządowy od 1985 r.

Władysław LEWANDOWSKI

Pracownik samorządowy od 1995 r.

Barbara PAROBIJ

Pracownik samorządowy od 1981 r.

Roman RYSZTOWSKI

Pracownik samorządowy od 1993 r.

Krystyna SOBOLEWSKA

Pracownik samorządowy od 1979 r.

Elżbieta SZUKSZTUL

Pracownik samorządowy od 1982 r.

Jolanta WÓJCIK

Pracownik samorządowy od 1985 r.

Danuta BOREK

Pracownik samorządowy od 1996 r.

Łukasz GOSZCZ

Pracownik samorządowy od 2009 r.

Marlena GRABOWSKA

Pracownik samorządowy od 2004 r.

Justyna KOBRYŃ

Pracownik samorządowy od 2008 r.

Anna PAPSZUN

Pracownik samorządowy od 1996 r.

Ewa PROŚCIŃSKA

Pracownik samorządowy od 2009 r.

Katarzyna RAKIEĆ

Pracownik samorządowy od 2007 r.

Agnieszka STECZKA

Pracownik samorządowy od 2003 r.

Joanna TATARCZAK

Pracownik samorządowy od 2007 r.

Anna URBANOWICZ

Pracownik samorządowy od 2005 r.

Jarosław WADOWSKI

Pracownik samorządowy od 2003 r.

Anna DUPLICKA

Pracownik samorządowy od 1995 r.

Jerzy OŁDAK

Pracownik samorządowy od 2008 r.

Bronisław STAWKOWSKI

Pracownik samorządowy od 2008 r.

BYLI KIEROWNICY JEDNOSTEK

Kazimierz GRUGALUN

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sątopach w latach 1977-2007

Michał FURGAŁA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prositach w latach 1967-2001

Marianna LEWANDOWSKA

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bisztynku w latach 1982-2000

Wojciech ZGOLIŃSKI

Dyrekto Szkoły Podstawowej w Grzędzie w latach 1989-1994

Tomasz ZWIERZCHLEWSKI

Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Bisztynku w latach 1999-2003

Kazimierz FIRLEJ

Kierownik ZBGKiM w Bisztynku od 06.02.2008 do 31.08.2008.
Zastępca Kierownika ZBGKiM w latach 1995-2008

Urszula KOBRYŃ

Kierownik MOPS w Bisztynku w latach 1990-1993

Grażyna STUPKIEWICZ

Kierownik MOPS w Bisztynku w latach 1993-1994

OBECNI KIEROWNICY JEDNOSTEK

Teresa WOŁKOWICZ-MACIOROWSKA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bisztynku od 1990 r.

Ewa DAŃKO

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzędzie od 1994 r.

Danuta WACHOL

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bisztynku od 2001 r.

Mirosław DOMŻALSKI

Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Bisztynku od 2003 r.

Barbara ZASADA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sątopach od 2007 r.

Magdalena GUTKOWSKA

Dyrektor OKiAL w Bisztynku od 1995 r.

Lidia TOMASIK

Kierownik MOPS w Bisztynku od 2003 r.
Pracownik samorządowy w latach 1991-2002

Ryszard ĆWIK

Prezes MZKPOK Sękity od 2003 r.

Iwona FAFIŃSKA-SUBOCZ

Kieronik ZBGKiM w Bisztynku od 2008 r.

Roman RODZIK

Kierownik ZBGKiM w Bisztynku od 1997 do 2008 r.
Zastępca Kierownika ZBGKiM w Bisztynku od 2008 r.

Anna PIETKIEWICZ

Zastępca Dyrektora SP w Bisztynku

Tersa ZIELONKA

Zastępca Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Bisztynku

ZAPROSZENI GOŚCIE WSPÓŁPRACUJĄCY Z SAMORZĄDEM BISZTYNKA

Sergey KOSHEVOY

Szef Administracji miasta Zelenogradsk.

Aleksander SZYMAŃSKI

Były Zastępca Mera miasta Zelenogradsk

Aleksander DRONOV

Mer miasta Zelenograds

Walerij GUBAROV

Szef Administracji Rejonu Zelenogradsk

Ks. Wojciech PUSZCZ

Proboszcz parafii Grzęda-Paluzy

Ks. Eugeniusz BARTUSIK

Proboszcz parafii w Bisztynku

Ks. Sławomir BREWCZYŃSKI

Wikariusz parafii w Bisztynku

Ks. Aleksander SIEŃKOWSKI

Proboszcz parafii w Wozławkach

Ks. Marek KAŹMIERCZAK

Proboszcz parafii w Unikowie

Ks. Stanisław ZARZYCKI

Proboszcz parafiiFranknowo-Prosity

Ks. Leonard KLIMEK

Proboszcz parafii w Sątopach

S. Aneta OLECHNOWICZ

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku

Andrzej Grabowski - 28.05.2010 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2010