Aktualności >>> Rada Osiedla nr 3 zaczyna działać >>>

 .: Wybraliśmy Radę Osiedla nr 3

Rada Osiedla nr 3 w Bisztynku
wybrana chyba po raz pierwszy

Mieszkańcy terenu przynależnego do osiedla nr 3 w Bisztynku wybrali swoją radę osiedla. Wybory odbyły się przy dość dużej frekwencji. Przewodniczącym został autor tego tekstu więc musi on być choć trochę autoironiczny.

W sali ośrodka kultury w Bisztynku 27 lutego 2015 r. zebrali się mieszkańcy osiedla nr 3. Wedle statystyk urzędowych, w tym rejonie miasta zamieszkuje nieco ponad 1000 osób zameldowanych na stałe i mających prawo wyborcze bierne i czynne. Do prawomocności zebrania mieszkańców potrzeba było, w pierwszym terminie, około 100 osób. Tylu nie przybyło więc zebranie odbyłao się w tzw. drugim terminie, kiedy 10% quorum nie jest już wymagane.

Zebranie prowadził pracownik urzędu Władysław Lewandowski przy udziale burmistrza Bisztynka Marka Dominikaka i zastępcy burmistrza Włodzimierza Mońki.

Rozpoczeło się odczytanie starego statutu rady osiedla nr 3 uchwalonego w 2003 roku. Nie był zmieniany później, bo... nie było od tego czasu tej rady osiedla. W ciągu 12 lat nigdsy nie zebrało się choćby 18 osób, które mogłyby tę radę wybrać i w związku z tym nie możnba było znowelizować statutu.

Po formalnym otwarciu zebraniamieszkańcy przystąpili do wskazuwania kandydatów na rady. Zgłoszono łącznie 17 osób. Rada liczy 15 osób więc w głosowaniu tajnym tę piętnastkę wybrano. Oto składa rady osiedla nr 3:

1. Edward Adamus - 35 głosów
2. Sabina Cichowska - 41
3. Zdzisław Fuśnik - 45
4. Agnieszka Gach - 38
5. Janusz Goszcz - 46
6. Andrzej Grabowski - 47
7. Teresa Kolasa - 37
8. Jadwiga Koziatek - 30
9. Marek Maciorowski - 44
10. Artur Okoński - 39
11. Irena Siniuk - 44
12. Halina Symanowicz - 42
13. Elżbieta Szuksztul - 47
14. Mariusz Tumicz - 28
15. Teresa Zielnka - 39.

Tak ukonstytuowana rada miała za zadaniewybrać kolejno przewodniczącego i - jak zdecydowano - pięcioosobowy zarząd. Odbyło się to w odrębnym pomieszczeniu. Pewnie przewodniczącą zostalaby Elżbieta Szuksztul, której kandydaturę zgłosił Zdzisław Fuśnika, ale ta bezkonkurencyjna faworytka nie zgodziła się na pełnienie tej funkcji.

W związku z tym, walka wyborcza rozegrała się pomiędzy Teresą Zielonką, którą zgłosił Andrzej Grabowski i jeszcze inne osoby oraz... Andrzejem Grabowskim, którego zgłosiła Agnieszka Gach i ktoś jeszcze, ale nie zapamiętałem.

Ostatecznie Andrzej Grabowski uzyskał 10 głosów a Teresa Zielonka 5. Wszystkie były tajne i bezpośrednie.

Do zarządu na zasadzie swoistego parytetu, który zaproponował Mariusz Tumicz, weszły jeszcze po dwie osoby mieszkające przy ul. Kolejowej i ul. Słonecznej. Są to: Mariusz Tumicz i Teresa Kolasa oraz Elżbieta Szuksztul i Teresa Zielonka. Zarząd zatem składa się z przedstawicieli największych ulic naszego miasta i osiedla czyli: Wojska Polskiego, Słonecznej i Kolejowej.

Za niespodziewany wybór serdecznie dziekuję i choć to zabrzmi patetycznie, czuję się nim zaszczycony. Burmistrzowi i zastępcy już zapowiedziałem, że łatwo z nami nie będą mieli. Już wkrótce odbędzie się pierwsze zebranie zarządu a następnie całej rady osiedla, bo musimy ustalić czym nękać nasze władze i co im zaproponować, bo nie tylko w nękaniu jest rola rady :-).

Podczas zebrania zarówno burmistrz jak i zastępca mówili o planach samorządu na najbliższe i bardziej odległe czasy. Burmistrz Dominiak mówił o trzech największych problemach gminy: zerowych zasobach wolnych mieszkań komunalnych i socjalnych, złym stanie dróg oraz bezrobociu. Mówił też o pomysłach na złagodzenie tych zjawisk, ale nie będziemy ich opiswać, bo od tego było zebranie mieszkańców, aby na nie przyjść i posłuchać, albo wybrać inaczej :-)Andrzej Grabowski - 27.02.2015 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2015