Aktualności >>> 70 lat Szkoły Podstawowej w Bisztynku >>>

 .: Jubileusz szkoły w Bisztynku

Szkoła Podstawowa w Bisztynku
obchodziła swe 70-lecie

Uroczystości z okazji 70. jubileuszu odbyły się w Szkole Podstawowej w Bisztynku. Były życzenia i gratulacje, nostalgia absolwentów i emerytowanych nauczycieli oraz pracowników, wspomnienia przywołane starymi kronikami szkolnymi i bogaty blok artystyczny.

Budynek w którym dziś mieści się Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku zbudowany został w latach 1931-1933. W lutym z1933 roku budowa się zakończyła, ale uroczyście otwarto w nim szkołę dopiero latem. Ówczesny burmistrz Schauka zorganizował wtedy długi pochód mieszkańców do nowej szkoły. Do kwietnia 1944 roku jej dyrektorem był nauczyciel Tietz. W czasie II wojny był w niej lazaret. Tuż po niej mieściły się tu magazyny wojskowe.

Początki polskiej placówki oświatowej w Bisztynku to 10 września 1945 r. Wówczas do miasteczka przybył pierwszy nauczyciel Jan Pikus. Przystąpił do organizacji szkoły w budynku dawnej szkoły parafialnej. Szkoła w tym miejscu ruszyła 1 października 1945 roku. W lutym 1946 r. radziecka Wojskowa Komenda Miasta zlikwidowała magazyny wojskowe i zwolniony został budynek, w którym szkoła mieści się do dziś.

W roku szkolnym 1953/54 patronką szkoły została Hanka Sawicka. Od 1 lipca 1973 roku placówka była Zbiorczą Szkołą Gminną i w tym samym roku nadano jej sztandar.

W połowie lat 90-tych w szkole pracowało 42 nauczycieli w 32 oddziałach. Obecnie zatrudnionych jest 17 nauczycieli w 12 oddziałach. Od 1 września 2012 roku szkoła nosi imię Ziemi Warmińskiej.

To jedynie skrót burzliwych dziejów budynku, w którym mieści się obecnie Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku obchodząca wczoraj (23 marca) jubileusz 70-lecia. Prezentację dotyczącą historii szkoły wykonała i przedstawiła Elżbieta Sobczyk.

Stąd też podkreślenie, podczas dzisiejszych uroczystości przynależności do Warmii.

Uroczystość odbyła się z udziałem gości: Bożeny Żurawskiej - starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Zbigniewa Nadolnego - wicestarosty bartoszyckiego, radnych powiatu i miejskich, burmistrza Bisztynka - Marka Dominiaka, emerytowanych dyrektorów szkoły oraz nauczycieli i pracowników, licznych absolwentów, rodziców i obecnych uczniów.

Uroczystości zaczęły się oficjalnie, wprowadzeniem sztandaru, odśpiewaniem Hymny państwowego i złożeniem gratulacji na ręce dyrektor placówki Teresy Wołkowicz-Maciorowskiej. Potem przyszedł czas na blok artystyczny przygotowany przez uczniów.

Przygotowali bogaty program artystyczny, ale najpierw wystąpiła absolwentka szkoły, absolwentka szkoły muzycznej w Olsztynie, studentka aktorstwa i dziennikarstwa Magda Stefańska. Fragmenty jej występu możecie zobaczyć na filmie poniżej.

Obecni uczniowie zaśpiewali :"Jest takie miejsce, taki kraj" z tekstem Anny Wołuckiej - jednej z nauczycielek szkoły w Bisztynku. Wiersz Marii Zientary - Malewskiej "O Warmio moja" recytowały Julia Kaczyńska i Wiktoria Budnik. Piosenkę "Warmiński miraż" zaśpiewały Joanna Szymczak, Dagna Matejunas, Klaudia Kornatowska i Olga Blank.

"Kocham cię Warmio" zaśpiewały Aleksandra Mic, Paulina Machnacz, Julia Kaczyńska i Wiktoria Budnik.

Do warmińskiej chaty publiczność zajrzała dzięki kolejnemu występowi odegranemu w gwarze warmińskiej. Szczególne brawa zebrał bosy szurek.

Klasa III B przygotowana przez Jolantę Godlewską, w rock 'n rollowym rytmie zaśpiewała piosenkę "Nasza kochana Warmia" a na koniec wystąpili raperzy przygotowani przez Annę Wołucką. Jakub Maksymowicz, Szymon Taterka oraz Paulina Machnacz i Julia Kaczyńska opowiedzieli w tym stylu muzycznym skróconą historię Warmii.

Występy odbywały się w scenografii autorstwa Marii Buszkiewicz.

Uczestnicy uroczystości mogli zajrzeć do starych i nowszych kronik szkolnych. Jedni z łezką w oku spoglądali na samych siebie sprzed 40 lat inni oglądali kroniki sprzed lat kilku.

Dodać trzeba, że uroczystości w wielu momentach były wzruszające nawet dla osób nie związanych emocjonalnie z podstawówką w Bisztynku.

Zobaczcie filmiki pokazujące fragmenty występów i naszą galerię zdjęć. Są wśród nich także te z kronik szkolnych.

Andrzej Grabowski - 24.03.2016 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2016