Aktualności >>> Szkole w Bisztynku wręczono nowy Sztandar >>>

 .: Nowy Patron i nowy Sztandar Szkoły Podstawowej w Bisztynku

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku

Bisztynek przeżywał w dniu 8 czerwca 2012 roku podniosłą uroczystość. Szkoła Podstawowa w Bisztynku otrzymała imię Ziemi Warmińskiej i nowy sztandar, wykonany wg projektu Marii i Pawła Buszkiewiczów.

Hanka Sawicka przestała być dziś patronką Szkoły Podstawowej w Bisztynku. Szkoła otrzymała imię Ziemi Warmińskiej. Zdecydowano o tym we wcześniejszych demokratycznie przeprowadzonych wyborach, w których brali udział uczniowie, nauczyciele i rodzice uczniów. Razem z nadaniem imienia Ziemi Warmińskiej szkole w Bisztynku wręczono jej nowy sztandar.

Zanim nowy sztandar pojawił się w szkole został poświęcony przez ks. bpa Jacka Jezierskiego podczas uroczystej Mszy św. w kościele w Bisztynku. Po nabożeństwie ulicami miasta przeszedł barwny pochód z pocztami sztandarowymi szkół gminy Bisztynek oraz Gimnazjum nr 2 w Barczewie im. Ziemi Warmińskiej na czele.

W sali szkoły dołączył do pocztów kolejny. Poczet historyczny. Składający się z chorążego: Jerzego Subocza i asystujących: Jolanty Godlewskiej i Barbary Mierzwińskiej z d. Golacik. To te osoby w dniu 23 maja 1976 roku odbierały sztandar Zbiorczej Szkoły Gminnej w Bisztynku im. Hanki Sawickiej. Sztandar ten towarzyszył uczniom Szkoły Podstawowej w Bisztynku przez 36 lat i znajdzie w niej godne miejsce oraz zostanie należycie upamiętniony i wyeksponowany. W czasie uroczystości został na zawsze wyprowadzony przez te same osoby, które wprowadzały go do szkoły 36 lat temu.

Wielu nauczycieli i absolwentów szkoły w Bisztynku pamiętających uroczystość z 1976 roku, moment wyprowadzenia starego sztandaru uznało za najbardziej wzruszający z całej uroczystości. Takich momentów było więcej, o czym niżej.

Nowy sztandar szkoły pojawił się w sali po odczytaniu przez Zbigniewa Filpiczyka stosownej uchwały Rady Miejskiej w Bisztynku oraz odczytaniu przez burmistrza Jana Wójcika "Aktu Ufundowania Sztandaru".

"Działo się to w roku dwa tysiące dwunastym, gdy Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego był Jacek Protas, Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Marian Podziewski, Metropolitą Warmińskim Ks. Arcybiskup Wojciech Ziemba, Starostą Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prokocki, Burmistrzem Bisztynka Jan Wójcik, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bisztynku Zbigniew Filipczyk, Proboszczem Parafii św. Macieja Apostoła w Bisztynku Ks. Eugeniusz Bartusik, a Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bisztynku Teresa Wołkowicz-Maciorowska. Z inicjatywy społeczności szkolnej władze samorządowe oraz ludzie dobrej woli ufundowali sztandar Szkole Podstawowej w Bisztynku. W ten symboliczny sposób uhonorowano uczniów i nauczycieli za dotychczasowy wysiłek i popularyzację wiedzy o regionie."

To fragment "Aktu Ufundowania Sztandaru". Zawiera on także opis sztandaru oraz nazwiska fundatorów i projektantów. Akt ten zostanie umieszczony w specjalnej kuli umieszczonej na szczycie drzewca.

Fundatorzy symbolicznie przybili gwoździe w drzewcach sztandaru i złożyli podpisy na dokumencie "Aktu", a następnie burmistrz Wójcik przekazał sztandar dyrektorce szkoły, a ta z kolei uczniom. Pierwszym chorążym nowego sztandaru został Igor Furgała a przybocznymi Kasia Fiedorowicz i Eliza Głód. Przedstawiciele wszystkich klas szkoły złożyli uroczyste ślubowanie na nowy sztandar.

Zaproszeni goście zlożyli gratulacje i życzenia uczniom i nauczycielom na ręce dyrektorki szkoły., a poźniej przyszedł czas na część artystyczną uroczystości.

Wystąpił zespół wokalny dorosłych "Mozaika" działający przy ośrodku kultury w Bisztynku. Zaśpiewali m.in. hymn Warmii. Już ten moment był bardzo wzruszający, a co starszym uczestnikom uroczystości przypomniał dobrze im znane słowa "O Warmio moja miła..." Pieśń ta, nieco zapomniana wśród młodzieży na stałe będzie im teraz towarzyszyć.

Autorzy montażu słowno-muzycznego postanowili widzom wycisnąć łzy z oczy i... udało im się. Wiersze i pieśni wykonane przez uczniów były tak dobrane, że jedynie ktoś o kamiennym sercu mógł pozostać na nie obojętnym. Uczniowie opowiedzieli o skomplikowanej i trudnej historii Warmii. O wojnach, przesiedleniach, tragediach i momentach radosnych w historii. Nie pominęli żadnego aspektu.

Dziękowali dorosłym za to, że są i mają wspaniałe warunki do nauki i własnego rozwoju, ale prosili też: "pozostawcie nam czyste środowisko, pozwólcie nam cieszyć się czystą przyrodą, pozwólcie nam cieszyć się pokojem, pozwólcie nam marzyć i realizować własne zamiary..." Pozwólmy im...Na drzewcach sztandaru Szkoły Podstawowej
im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku
znajdują się tabliczki:

Burmistrz Bisztynka - Jan Wójcik
Poseł na Sejm RP VII kadencji - Miron Sycz
Wikariusz Generalny Archidiecezji Warmińskiej - Biskup Jacek Jezierski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Bisztynku - Zbigniew Filipczyk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty - Grażyna Przasnyska
Wiceburmistrz Bisztynka - Krystyna Zawistowska
Nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce - Zygmunt Zbigniew Pampuch
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bisztynku - Teresa Wołkowicz-Maciorowska
Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Bisztynku - Agnieszka Kobryń
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Oliwia Kuczyńska
Projektanci sztandaru - Maria i Paweł Buszkiewiczowie
Prezes MZKPOK "Sękity" - Ryszard Ćwik
Dyrektor spółki "Paluzy" - Jan Jaciw
Państwo Katarzyna i Dariusz Oniszkowie
Państwo Alina i Robert Mroczkowie
Państwo - Ewa i Włodzimierz Jaworscy
Państwo Grażyna i Henryk Waśniewscy
Państwo Beata i Waldemar Kornatowscy
Państwo Krystyna i Henryk Raczkowscy
Państwo Teresa i Zbigniew Krawieccy

Pełna lista sponsorów i fundatorów zostanie podana do publicznej wiadomości w nieco poźniejszym terminie.

  Andrzej Grabowski - 08.06.2012 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2012