Aktualności >>> Szkoła w Bisztynku nosiła imię adolfa Hitlera >>>

 .: Podręcznik dla nauczycieli ze szkoły w Bisztynku

NIEMIECKI PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELI ZE SZKOŁY W BISZTYNKU

O tym, że obecna Szkoła Podstawowa w Bisztynku nosiła kiedyś imię Adolfa Hitlera juz kiedyś pisaliśmy. Był to jedyny obiekt nazwany nazistowskim imieniem. Warto zaznaczyć, że żadna z ulic, skwerów, placów itd nie miały nigdy takich nazw. Tylko szkoła.

Najpierw kilka słów o budynku szkoły. W ciężkim gospodarczo 1931 roku rozpoczęła się budowa nowej szkoły powszechnej. Wcześniej uczniowie katoliccy chodzili do wybudowanej w roku 1854 Szkoły dla Chłopców znajdującej się na Placu Kościelnym (tzw. organistówka - przyp. AG) a dziewczęta do wybudowanej również w roku 1854 Szkoły dla Dziewcząt znajdującej się przy tzw. Richthof (budynek przy ul. Kajki, dziś zamieszkały - przyp. AG).

Projektantem budynku był architekt z Konigsberg'a Hugo Locke. Budowę zakończono 20 lutego 1933 roku. Oficjalne otwarcie szkoły nastapiło jednak dopiero latem. Ówczesny Burmistrz Schauka zorganizował wtedy długi pochód mieszkańców do nowej szkoły. W nowej szkole otwarto też klasę przygotowania zawodowego. Później przeniesiono tu także uczniów szkoły ewangelickiej i od tej pory w Bisztynku była już tylko jedna szkoła. Do kwietnia 1944 roku jej Dyrektorem był nauczyciel Tietz. W czasie II Wojny był w niej lazaret. Budynek przetrwał wojnę i do chwili obecnej mieści się w nim szkoła.

Dziś dotarł do nas Witold Kasinowicz, który znalazł podręcznik opatrzony pieczęcią szkoły w Bisztynku. Podręcznik datowany jest na rok 1937, a do szkoły trafił w 1938 roku. Na stemplu czytamy: Adolf Hitler - Schule; Katolische Volksschule; Bischofstein. Znaczy to po prostu: Szkoła im. Adolfa Hitlera; Katolicka Szkoła Ludowa; Bisztynek.

Wszystko wszkazuje na to, że podręcznik ten - książka pracy - przyznaczony był dla nauczycieli. Był to poradnik metodyczny. Opatrzony jest kilkoma stemplami jak na zdjęciach poniżej, umieszczonymi w sposób typowy dla wszystkich bibliotek.

A dlaczego szkole nadano takie imię. Nietrudno odgadnąć. Stało się to na fali powszechnego wówczas "uwielbienia" führera i zapewne za sprawą ówczesnych władz miejskich. Wśród ludności poparcie dla NSDAP w Bisztynku nie było znaczące. W roku 1932 w Bisztynku było 45 członków tej partii i była to jedna z najmniejszych grup lokalnych na Warmii. Dane te przekazał nam - na podstawie materiałów źródłowych - Łukasz Felczak. Dziękujemy.

Zauważcie, że na pieczęci jest jeszcze określenia "katolicka". W powiązaniu z informacjami o połączeniu szkół katolickiej i ewangelickiej (wytłuszczone wyżej) oznacza to, że do owego "połączenia" doszlo najwyraźniej dopiero po 1938 roku, czyli po dacie kiedy "Arbeitsbuch" trafiła do biblioteki.

Andrzej Grabowski - 02.08.2011 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2011