Aktualności >>> Apel córki kolejarza >>>

 .: Elżbieta Mierzyńska apelujeAPEL CÓRKI KOLEJARZA

Od kilku miesięcy jestem zaangażowana w temat ratowania starych dworców kolejowych, o wsparcie w tym zakresie prosząc Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział Olsztyn, którego jestem członkiem.

Myślę, że jako córka kolejarza, dla której dzieciństwo upłynęło na dworcu, doskonale czuję temat. Inną kwestią jest rozwiązanie problemu, jakim jest rozsupłanie zawiści formalno-właścicielskich w połączeniu z odpowiedzialnością za dobro narodowe, jakim owe dworce z racji historii i architektonicznej pamiątki z pewnością są.

Zamierzam otworzyć temat ratowania starych dworców publicznie przez zorganizowanie wystawy "Historia patrzy oczami tych ludzi", angażując w dyskusję przy niej grono parlamentarne lub inne, ale władne zmienić coś w tym zakresie możliwie szybko i skutecznie. Obecnie przez łamy "Posłańca Warmińskiego", antenę radia WaMa, a ostatnio radia Planeta FM oraz przez życzliwe tematowi strony internetowe usiłuję zgromadzić fotograficzny materiał do wystawy.

Proszę o wsparcie w podjętej przeze mnie działalności, ponieważ wydaje mi się ona cenna. Czekam na sygnały i zdjęcia, które pomogą "unaocznić" temat.

Wszelkie wspomnienia oraz zdjęcia archiwalne (w jak najlepszej rozdzielczości i z opisem miejsca) prosimy przesyłać mailem na agbnk@wp.pl >>> lub pocztą na adres naszej redakcji - 11-230 Bisztynek, al. Wojska Polskiego 10/1. Wszystkie trafią inicjatorki akcji.

Elżbieta Mierzyńska - 08.01.2009 r.

© Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2009