Aktualności >>> Boże Ciało 2009 w Sątopach >>>

 .: Boże Ciało 2009 w Sątopach

ZAKOŃCZENIE MISJI ŚWIĘTYCH I BOŻE CIAŁO 2009 W SĄTOPACH

Dnia 11 czerwca Kościół Katolicki obchodził Święto Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W Polsce obchody tego Świętą wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są fragmenty z każdej z Ewangelii związane tematycznie z Eucharystią.

Tego Dnia w parafii w Sątopach miało miejsce również zakończenie Misji świętych głoszonych przez Ojca Antoniego Markowskiego M.Afr, oraz Ojca Adama Cytrynowskiego M.Afr. Trwały one od dnia 06.06. do dnia 11.06.2009r. Każdego dnia Misjonarze prowadzili wiernych tłumacząc i wyjaśniając rolę i znaczenie Sakramentów Świętych w życiu człowieka.

Uroczystość Bożego Ciała rozpoczęła się przed parafialnym Kościołem, gdzie miało miejsce poświęcenie Krzyża Misyjnego, po czym licznie zgromadzeni wierni udali się do Świątyni na Eucharystię.

Mszę odprawił tutejszy proboszcz, ks. Leonard Klimek z pomocą Misjonarzy. Kazanie wygłosił Ojciec Antoni Markowski.

Następnie po zakończeniu Mszy Świętej uformowała się procesja, która przeszła kolejno do czterech ołtarzy przygotowanych przez wiernych. W tym roku po raz pierwszy uczestniczyli w procesji przedstawiciele Koła Łowieckiego (w tym i nasz burmistrz, pan Jan Wójcik), oraz Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze sztandarami. Przy ostatnim Ołtarzu, przy kaplicy Matki Bożej Bolesnej odbyło się uroczyste podziękowanie Misjonarzom, Błogosławieństwo Misyjne, oraz zakończenie procesji.

Tego dnia dopisała nam piękna pogoda co przyczyniło się do godnego przeżycia tych Uroczystości.

Oliwia Moskalik - 13.06.2009 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2009