Aktualności >>> Młodzież przystąpiła do sakramentu bierzmowania >>>

 .: Bierzmowanie 2010

KS. ARCYBISKUP EDMUND PISZCZ UDZIELIŁ W BISZTYNKU SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Ponad 60. uczniów klas trzecich Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Bisztynku przystąpiło wczoraj (9 maja 2010 r.) do sakramentu bierzmowania. Sakramentu udzilił im Ks. Arcybiskup Warmiński Senior Edmund Piszcz.

O udzielenie sakramentu, na początku uroczystej Mszy świętej, poprosili rodzice przystępujących do bierzmowania. Ks. Arcybiskup otrzymał kwiaty i podziękowania od rodziców oraz proboszcza ks. Eugeniusza Bartusika.

Homilię poświęconą siedmiu darom Ducha Świętego wygłosił Ks. Arcybiskup. Skupił się na darze rozumu i darze bojaźni Bożej. Przypomnijmy. Owe siedem darów Ducha Świętego to: dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar wiedzy (umiejętności), dar bojaźni Pańskiej i dar pobożności. Ksiądz Arcybiskup skupił się na omówieniu darów rozumu i bojaźni Pańskiej (Bożej). Objaśnił uczestnikom nabożeństwa różnice między strachem wynikającym głównie z egoizmu, a bojaźnią (lękiem) przed utratą miłości Bożej i nie tylko Bożej. - Lęk i bojaźń to uczucie wynikające z miłości - mówił. - Lękamy się przecież o utratę miłości osoby bliskiej. Nie chcemy czynić nic, co by tę miłość mogło zaprzepaścić. Lękamy się o własne dzieci, o inne osoby. Ten lęk wynika z miłości. Tak jak dar Ducha Świętego - bojaźń Pańska. Czy mamy bać się Boga? Odpowiadam - nie! - mówił Ks. Abp. - Jednak lęk przed Bogiem jest uczuciem pożądanym i cennym.

Po odnowieniu przez młodzież przyrzeczeń wygłoszonych przez rodziców podczas Chrztu świętego oraz po specjalnym błogosławieństwie udzielonym przez wszystkich kapłanów obecnych w świątyni Ks. Arcybiskup udzielił wkaraczającym w dorosłe życie chrześcijańskie sakramentu bierzmowania.

Po jego udzieleniu, przedstawiciele młodzieży podziękowali Abp Edmundowi Piszczowi za dar sakramentu.

Zdjęcia z bierzmowania osoby zainteresowane mogą odebrać u mnie w każdym czasie i bezpłatnie. Proszę o kontakt e-mail.

Andrzej Grabowski - 10.05.2010 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2010