Aktualności >>> W Bisztynku ma powstać biogazownia >>>

 .: Czy w Bisztynku powstanie biogazownia?

CZY W BISZTYNKU POWSTANIE BIOGAZOWNIA?

Otrzymaliśmy pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.02.2011 r. wskazujące jednoznacznie, że na terenie Bisztynka planowana jest budowa biogazowni o mocy 1,0 MW na działkach o numerach 193/1 i 193/2 w obrębie Bisztynek2. Wszystko wskazuje na to, że chodzi o działki na których kiedyś miała powstać fabryka biopaliw, czyli za piekarnią GS-u patrząc w kierunku Sątop.

Pismo o którym mówimy to postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wyrażeniu opinii, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni w Bisztynku istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z treści uzasadnienia tego postanowienia wynika, że planowana biogazownia składać się będzie z następujących obiektów:

- plac magazynowy na kiszonki kukurydziane i kiszonki traw,
- dwa zbiorniki na komponenty,
- trzy zbiorniki fermentacyjne,
- zbiornik pofermentacyjny,
- budynek techniczny,
- budynek pomp,
- system oczyszczania biogazu ze zbiornikiem,
- chłodnica,
- stacja transformatorowa bigazowni,
- budynek magazynowo-gospodarczy,
- zbiornik bezodpływowy na ścieki,
- studnia zbiorcza placu magazynowego na kiszonkę kukurydzianą,
- moduł prądowo-cieplny o mocy 1063 kW,
- kocioł grzewczy 700 kW,
- place i drogi zakładowe,
- droga dojazdowa, ogrodzenia, sieci przesyłowe i przyłącza.

Głównymi surowcami do produkcji biogazu mają być: kiszonka kukurydziana w ilości 22.000 Mg/rok, gnojowica bydlęca w ilości 2.000 Mg/rok oraz śruta zbożowa, odpady z produkcji roślinnej, gliceryna oraz odpadowa masa roślinna.

Biogazownia ma produkować biogaz w ilości około 4080.000 m³/rok oraz nawóz organiczny (płynny i stały) w ilości 1.000 Mg/rok). Przewidywana powierzchnia pod planowaną inwestycję wynosi ok. 15.000 m², a obecnie teren ten wykorzystywany jest rolniczo.

"Z przedstawionych dokumentów wynika, że przedsięwzięcie będzie oddziaływało na środowisko zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji" - czytamy w uzasadnieniu postanowienia. Raport oddziaływań na środowisko musi uwzględniać analizy aspektów związanych z ochroną powiatrza, ochroną przed hałasem, gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami, hydrogeologią, a także uwzględnieniem wnikliwej analizy możliwych konfliktów społecznych - czytamy w piśmie.

Postanowienie otrzymał burmistrz Bisztynka, ZDW w Olsztynie, właściciele przylegających działek oraz firma Biogaz Bisztynek >>> zarejestrowana w Gdańsku.

Piszemy o tym wszystkim, gdyż - w naszej ocenie - już, na tle tego projektu, pojawiły się konflikty społeczne. O inwestycji zostali co prawda zawiadomieni trzej właściciele działek przylegających, ale do tych działek przylegają także kolejne, a odległości między nimi nie zapewniają dostatecznej ochrony przed ewentualnymi "zapachami" takiej produkcji. Jak "pachnie" kiszonka kukurydziana wiedzą ci, którzy pracowali lub mieszkali w byłych PGR-ach. Jak "pachnie" gnojowica można się przekonać osobiście w pierwszej lepszej, okolicznej wsi - zwłaszcza wiosną i latem.

Osoby, które mają już zamiar protestować przeciwko budowie biogazowni na skraju miasteczka, podnoszą w rozmowach, że jest to pomysł nietrafiony. Dlatego poprosimy Was, Internautów, Mieszkańców Bisztynka o wypowiedzi w tej sprawie. Czekamy na Wasze komentarze.

O biogazowni na www.Ekogroup.info >>>
O biogazowniach ogólnie na Forsal.pl >>>
Gazeta Pomorska - Smród podzielił wieś >>>
Przekrój.pl o biogazowni w Liszkowie (kujawsko-pomorskie) >>>
Paluki.tygodnik.pl - o biogazowni pozytywnie >>>

CO SĄDZISZ O POMYŚLE BUDOWY BIOGAZOWNI W BISZTYNKU ?Andrzej Grabowski - 10.03.2011 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2011