Aktualności >>> Chcą być partnerami Enger >>>

 .: Czy będziemy mieli miasto partnerskie w Nieczech?

Pierwsze spotkanie w sprawie
umowy partnerskiej Bisztynka z Enger

Samorząd gminy Bisztynek chce nawiązać partnerskie relacje z samorządem miasta Enger w Niemczech. Obszary w których to partnerstwo możliwe jest do realizacji omawiano podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak spotkał się wczoraj (27 maja) z pełnomocnikiem burmistrza miasta Enger w Nimczech - Dirkiem Nekatem. Gmina Bisztynek chce nawiązać partnerskie relacje z Enger.

Enger to miasto o 20 tys. mieszkańców w Nadrenii Północnej - Wesfalii w powiecie Herford. W powiecie tym mieszka dość duża liczba dawnych mieszkańców Bisztynka, którzy wyemigrowali w latach 80-90. XX wieku.

Część z nich gra w tamtejszych drużynach piłkarskich oldbojów klubu SC Enger i stąd zrealizowany już pomysł dorocznych meczów piłkarskich między SC Enger a oldbojami Reduty Bisztynek.

- Na polu sportowym mamy nieformalne partnerstwo i przyjaźń już od kilku lat i jeśli radni w Enger zgodzą się na rozszerzenie partnerstwa na inne obszary to za kilka miesięcy dojdzie do podpisania umowy partnerskiej - mówił Dirk Nekat.

Wyjaśniał przy tym, iż jego wizyta w Bisztynku poświęcona jest m.in. zorientowaniu się w jakich obszarach możliwa jest współpraca Bisztynka i Enger. Po powrocie do Niemiec złoży relację burmistrzowi oraz radnym. Nie ukrywał, że będzie ich zachęcał do podpisania umowy partnerskiej.

Z dyskusji jaka rozwinęła się podczas spotkania wynika, że obszary, w których miasta mogą współpracować to: kultura, sport, wymiana młodzieży szkolnej.

Andrzej Grabowski - 28.05.2016 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2016