Aktualności >>> Zabawa dla dzieci i dorosłych w Paluzach >>>

 .: Bawili się w Paluzach

Zabawa karnawałowa w świetlicy w Paluzach

Zabawy choinkowe, czy karnawałowe są już tradycją wielu wsi w naszej gminie. W ich gronie są też Paluzy, gdzie dla dzieci i dorosłych zorganizowano zabawę choinkową.

26 stycznia w świetlicy wiejskiej w Paluzach odbyła się zabawa choinkowa. Zabawa taka, organizowana w czasie karnawału, weszła już na stałe w kalendarz imprez sołectwa i z każdym rokiem jej uczestników przybywa.

Dzięki inicjatywie pani sołtys oraz przy pomocy prezesa OSP udało się zorganizować nie lada atrakcję dla najmłodszych mieszkańców Paluz, chociaż nie zabrakło również dorosłych, którzy z zaciekawieniem obserwowali bawiące się dzieci.

W organizację chętnie włączyły się reprezentantki młodzieży Paluz, które przygotowały szereg konkurencji dla dzieci. Zmierzyć się można było m.in. w szukaniu kostki czekolady w mące czy tańcu na gazecie.

Na wszystkich uczestników czekały nagrody.

Niepostrzeżenie do świetlicy wkradł się św. Mikołaj zostawiając wszystkim dzieciom paczki, co spotkało się z zachwytem najmłodszych. Podczas zabawy serwowano gorące kiełbaski, kawę oraz herbatę, a także słodkości i owoce.

Zorganizowanie zabawy było możliwe dzięki pomocy: pana Jana Jaciwa prezesa spółki "Paluzy" w Paluzach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pani Katarzyny Madaneckiej właścicielce apteki "Słoneczna", Urzędu Miejskiego w Bisztynku i ks. Wojciecha Puszcza.

Wszystkim osobom i instytucjom wspierającym serdecznie dziękujemy!Sołtyska Bożena - 08.02.2013 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2013