Aktualności >>> Brokering edukacyjny w powiecie bartoszyckim >>>

 .: Doradzą jak się edukować

Przyjdź na spotkanie z doradcami edukacyjnymi

Zapraszamy 18 września 2013 r. o godz. 17:00 do Gimnazum Publicznego w Bisztynku na spotkanie z paniami Renatą Gąsiorek i Barbarą Kamińską - brokerkami edukacyjnymi, czyli - po polsku: doradczyniami edukacyjnymi.

Spotkanie na które zapraszamy poświęcone ma być przedstawieniu założeń projeku edukacyjnego wprowadzanego w powiecie bartoszyckim. Ów projekt obejmuje osoby w wieku 18 - 64 lata, posiadające co najwyżej wykształcenie średnie.

Celem projektu, finansowanego ze środków unijnych jest zwiększenie udziału osób dorosłych z powiatu bartoszyckiego w kształceniu ustawicznym.

W projekcie mogą brać udział zarówno bezrobotni jak i osoby pracujący, mieszkańcy miast i obszarów wiejskich.

Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać ze spotkania z doradcą edukacyjnym (zwanym w projekcie "brokerem edukacyjnym" - jakby nie było polskiego odpowiednika tego słowa!!!) w celu opracowania indywidualnej ścieżki rozwoju. W kolejnym etapie można skorzystać z edukacyjnego doradztwa indywidualnego.

Przekładając powyższe informacje na język "ludzki" wyjdzie nam, że chodzi tu o to by skłonić osoby dorosłe do kształcenia w przeróżnych kierunkach zawodowych. Niekoniecznie w tych już wyuczonych. Doradca edukacyjny ma być jedynie pomocnikiem w zorientowaniu się jaki model i rodzaj przyszłej edukacji "pasuje" do każdego z tych, którzy zgłoszą się do projektu. W przypadku osób bezrobotnych zdobycie nowych kwalifikacji poprzez edukację, choćby na kursach zawodowych, z pewnością poprawi ich sytuację na rynku pracy. Można będzie przecież wykazać, w rozmowie z pracodowacą, nowe umiejętności i to umiejętności udokumentowane.

W przypadku każdeo z czestników projektu może okazać się, że warto podjąć naukę szkołach ponadpodstawowych, policealnych, czy podjąć wyższe studia.

Więcej o projekcie przeczytacie na stronie: www.brokering.csd.edu.pl >>>

Mimo, że strona opracowana jest językiem "projektowym" znajdziecie tam trochę przydatnych informacji. My namawiamy do przyjścia na spotkanie, bo w bezpośredniej rozmowie dowiecie się znacznie więcej i - w co wierzymy - informacje te mogą okazać się dla Was przydatne.Andrzej Grabowski - 10.09.2013 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2013