Aktualności >>> Inwestycje, dochody, wydatki... >>>

 .: Budżetowe plany na rok 2009

PLANY GMINY NA BIEŻĄCY ROK

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Bisztynku, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2008 r. w Grzedzie radni podjęli jednogłośnie uchwałę budżetową. Projekt uchwały został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i poszczególne Komisje Rady. Co możemy przeczytać w budżecie?

Dochody, wydatki, deficyt...

W Uchwale nr XIX/87/08 z 30 grudnia 2008 r. czytamy choćby, że gmina Bisztynek osiągnie dochody w wysokości 21.611.000 złotych z czego dochody bieżące wyniosą: 16.116.100 złotych, a dochody majątkowe: 5.494.900 złotych. Wydatki będa większe i mają wynieść: 23.411.000 złotych; a w tym wydatki bieżące: 14.514.582 zł; wydatki majątkowe 8.896.418 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku mają wynieść 8.158.918 złotych. Deficyt budżetu wyniesie 1.800.000 złotych i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w tej własnie kwocie.

Tyle podstawowych liczb i zapisów budżetu. Osoby szczególnie zainteresowane treścią Uchwały zapraszam do jej pobrania z naszej strony. Linki znajdziecie na końcu tego tekstu.

Inwestycje...

Jakie to inwestycje planuje wykonać gmina w 2009 roku?

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy.

2. Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek.

3. Przystosowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadami dla obsługi rejonu PGO W-M (Plan Gospodarowania Odpadami Warmii i Mazur - red.)

Łączna kwota tych inwestycji w roku budżetowym 2009 wynosi: 6.830.950 złotych.

Inne zadania inwestycyjne planowane do zrealizowania w roku 2009 to:

1. Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy-Samulewo ;

2. Wiejskie centrum Sportu i Rekreacji w Sątopach ;

Łączna kwota tych inwestycji wraz z zakupem gruntu to 1.327.968 złotych, przy czy z dochodów własnych ma być na ten cel wydatkowane 427.968 złotych, a ze środków zewnętrznych - 900.000 złotych.

Inne wydatki, remonty itd...

To oczywiście nie wszystkie planowane wydatki. W budżecie zawarto wszelkie dane o kwotach niezbędnych na utrzymanie poszczególnych jednostek budżetowych w naszej gminie. Już w uchwale możemy przeczytać, że dotacja celowa dla ZBGKiM wynosić będzie:
1) z tytułu dopłaty do wywozu nieczystości płynnych - 44.940 zł;
2) z tytułu dopłaty do utrzymania cmentarzy - 15.500 zł;
3) z tytułu dopłaty do utrzymania świetlic wiejskich - 15.000 zł;
4) z tytułu dopłaty do utrzymania stadionu miejskiego - 15.000 zł;
5) remont świetlicy wiejskiej w Paluzach - 20.000 zł;
6) remont świetlicy wiejskiej w Troszkowie - 25.000 zł;

Z ciekawostek dodajmy, że za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu gmina przewiduje uzyskać 62.000 złotych. Na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych gmina wyda 54.000 złotych na na przeciwdziałanie narkomanii - 8.000 złotych.

W budżecie zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie 737.500 złotych z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku. W bardziej zrozumiałem języku oznacza to przeprowadzenie generalnego remontu tego budynku o czy dowiedzieliśmy się niejako "przy okazji".

A co z Orlikiem 2012 i ile wydamy na sport...

Z niemałym przerażeniem przeszukiwaliśmy zapisy budżetowe, aby odnaleźć w nich cokolwiek, co mogło by oznaczać budowę boiska "Orlik 2012", o budowie którego donoszono pokątnie już od jakiegoś czasu. Niestety zapisów takich w budżecie i jego załącznikach nie ma.

Na kulturę fizyczną i sport planuje się bowiem wydatki ogółem 672.200 zł, z tego na:
1) wydatki na finansowanie inwestycji w kwocie 600.000 zł (opisywane już wyżej iwestycje w Sątopach w skład których wchodzić ma choćby budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sątopach)
2) sport masowy w kwocie 16.000 zł na organizację gminnych imprez sportowych oraz okolicznościowych imprez sportowo-rekreacyjnych,
3) dotacja z budżetu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 25.000 zł, (Zorganizowanie imprez sportowych:otwarte gminne turnieje piłki nożnej, zakup sprzętu i urządzeń sportowych.)
4) na utrzymanie placu zabaw przeznacza się 31.200 zł m.in. na: płace i pochodne, "13", ZFŚS w kwocie 24.000 zł, ubezpieczenia i inne opłaty oraz składki 1.300 zł.

Jak widać (!), nie widać tu niczego, co miałoby oznaczać wymarzonego "Orlika". Zapytaliśmy zatem burmistrza Jana Wójcika o miejsce ukrycia w papierach tej inwestycji :-)

- Rzeczywiście w budżecie takiego zapisu nie ma - mówił burmistrz. - Aby planować taką inwestycję musiałem mieć zgodę Rady Miejskiej. Taką uzyskałem dopiero w dniu 30.12.2008 r. podczas ostatniej sesji. Tak więc nie można było tego ująć w budżecie konstruowanym kilka miesięcy wcześniej - mówił burmistrz.

- Boisko "Orlik" w Bisztynku warte około 1.000.000 złotych powstanie - zapewnia Jan Wójcik - i nie będziemy z tym czekać do 2012 roku. W Bisztynku będzie to "Orlik 2009". Chcę też, przy okazji tej inwestycji i jednocześnie z nią, wykonać remont płyty głównej boiska, co pewnie będzie kosztowało kolejny milion złotych. Tu jednak musimy poszukać jeszcze zewnętrznych źródeł finansowania. Być może stadion w Bisztynku, już w 2009 roku, będzie miał nową bieżnię i odpowiednie miejsca dla publiczności. Na kategoryczne stwierdzenia jest jednak zbyt wcześnie. Liczę na to, że podczas marcowej sesji Rady Miejskiej wprowadzimy odpowiednie zmiany w budżecie i wówczas będzie łatwo znaleźć takie zapisy - rozwiewa nasze obawy burmistrz Wójcik.


Pliki do pobrania:
Uchwała RM z dnia 30.12.2008 r. >>> plik MSWord - 42 kB >>>
Opis budżetu >>> plik MSWord - 57 kB >>>
Inwestycje 1 (załącznik nr 3) >>> plik MSWord - 44 kB >>>
Inwestycje 2 (załącznik nr 3a) >>> plik MSWord - 35 kB >>>

Andrzej Grabowski - 19.01.2009 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2008