Aktualności >>> Zrezygnowała z fukcji sołtysa Sułowa >>>

 .: Sułowo musi wybrać nowego sołtysa

Bożena Dąbrowska zrezygnowała z funkcji sołtysa

Sołectwo Sułowo będzie musiało wybrać nowego sołtysa. Bożena Dąbrowska, sprawująca tę funkcję przez 13 ostatnich lat, z żalem zrezygnowała z tego stanowiska. - Sprawiły to wyłącznie względy zdrowotne - mówiła. Burmistrz, radni i sołtysi uroczyście pożegnali ją w środę 20 lipca.

Bożena Dąbrowska była bohaterką kilku naszych publikacji. To bardzo aktywna osoba. Jest pasjonatką pszczelarstwa >>>, historii Sułowa, zajmuje się wytwarzaniem tradycyjnej, zdrowej żywności, była organizatorką wielu wiejskich przedsięwzięć, choćby obchodów 680. rocznicy powstania wsi >>>. Względy zdrowotne sprawiły jednak, że zrezygnowała ze swojej funkcji.

- To jedyny powód rezygnacji. Do końca roku mam zwolnienie lekarskie. Nie wolno mi wykonywać prac fizycznych i nosić nawet kilkukilogramowych ciężarów. W tej sytuacji nie mogę nadal być sołtysem, bo nie jestem w stanie wykonywać tej funkcji dobrze. Mam zasadę, że jeśli coś robię i czegoś się podejmuję, to musi być to zrobione możliwie najlepiej, a mój stan zdrowia nie pozwala na to — powiedziała Bożena Dąbrowska przed spotkaniem w urzędzie w Bisztynku.

Spotkanie z burmistrzem Markiem Dominiakiem poświęcone było funduszowi sołeckiemu na rok przyszły i organizacji dożynek. Jednak pierwszym punktem stało się, niespodziewanie dla ustępującej sołtys, złożenie jej gratulacji i podziękowań.

Burmistrz wręczył jej pamiątkowy grawerton z sentencją Jana Pawła II oraz bukiet kwiatów. Kwiaty dostała także od Rady Miejskiej, w imieniu której wystąpiły Iwona Oleksik i Anna Kiełpińska. Gratulacje, podziękowania i zaproszenie do dalszej współpracy w imieniu sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych składała Agnieszka Kobryń.

- Zawsze będziesz jedną z nas - mówiła Agnieszka Kobryń.

Wzruszona sołtys Sułowa mówiła, że bardzo będzie jej brakowało pracy społecznej, a zwłaszcza spotkań z innymi sołtysami, bo to dobrze współpracujące grono ludzi, którzy znakomicie się rozumieją.

- Mam wśród sołtysów przyjaciół i trudno mi będzie rozstawać się z nimi i rzadziej spotykać - mówiła.

Zapytaliśmy, czy namaściła już swego następcę?
- Nikogo nie polecałam. Wyboru musi dokonać wioska. Nie będę niczego sugerowała. W prywatnych rozmowach proponowałam start w zbliżających się wyborach dwóm młodym osobom, ale one nie chcą i po trosze nie mogą przejąć po mnie sołtysowania. Uważam, że sołtysem powinna być młoda, aktywna osoba - mówiła Bożena Dąbrowska.

- Namawialiśmy panią Bożenę, by do końca kadencji została na funkcji sołtysa, ale nie dała się przekonać. Rozumiem jej decyzję. Zdrowie jest ważniejsze - mówił burmistrz Marek Dominiak.

Andrzej Grabowski - 25.07.2016 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2016