Aktualności >>> Dzień Papieski 2011 w Szkole Podstawowej w Bisztynku >>>

 .: Jan Paweł II - Człowiek modlitwy

DZIEŃ PAPIESKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BISZTYNKU

Widowisko słowno-muzyczne przygotowane przez uczniów pod kierunkiem Krystyny Kijewicz było głównym akcentem obchodów Dnia Papieskiego 2011 w Szkole Podstawowej w Bisztynku, obchodzonego w tym roku pod hasłem "Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy"

Obchodom Dnia Papieskiego 2011 w Szkole Podstawowej w Bisztynku towarzyszyła wystawa przygotowana w holu szkoły. Głównym akcentem obchodów było jednak widowisko słowno - muzyczne przedstawione uczniom podstawówki podczas specjalnego, uroczystego apelu. Widowisko wraz z uczniami działającymi w scholce przygotowała Krystyna Kijewicz.

Widowisko przypominało fragmenty życiorysu Papieża Polaka, jego wizyty w kraju, spotkania z młodzieżą i dziećmi. Odtworzono fragmenty historycznych już wypowiedzi Jana Pawła II z Wadowic, Krakowa i Olsztyna, a w tym Jego przekomarzanie się z młodzieżą, wspomnienia z Wadowic, wypowiedź do dzieci leczących się w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie z roku 1991. Wszystko to przeplatane było pieśniami religijnymi wykonanymi przez dzieci uczestniczące w widowisku.

O Papieżu jako Człowieku Modlitwy przypominało całe widowisko. Rozpoczęło się ono od wspomnienia z roku 1958, które warto przytoczyć.

Do furty domu sióstr zakonnych zapukał pod wieczór nieznany człowiek ubrany po księżemu, więc ksiądz. - Czy mógłbym wejść do waszej kaplicy, żeby się pomodlić? Wprowadzono go do kaplicy i zostawiono samego. Gdy przez dłuższy czas nie wychodził, zajrzano do kaplicy. Leżał krzyżem na podłodze. Siostra cofnęła się z lękiem pełnym szacunku: - Pewnie ma ważna sprawę. Może pokutnik. Po jakimś czasie siostra znów zajrzała do kaplicy. Ksiądz leżał wciąż krzyżem. A pora była już późna. Siostra podeszła do modlącego się i zapytała niesmiało. - Może by ksiądz był łaskaw przyjść na kolację? Nieznany człowiek odezwał się. - Mam pociąg do Krakowa dopiero po północy. Pozwólcie mi tu pobyć. Mam do pomówienia z Panem Bogiem. Nie przeszkadzajcie mi...
Człowiek ten ma dziś na imię Jan Paweł II, papież.Andrzej Grabowski - 12.10.2011 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2011