Aktualności >>> Remont drogi dzięki współpracy z mieszkańcami >>>

 .: Wyremontowali 6 km drogi

Pomagali w remoncie i mają teraz dobrą drogę

Powiatowa droga gruntowa prowadząca z Troszkowa do Księżna została właśnie wyremontowana. Remont był możliwy dzięki zaangażowaniu samych mieszkańców miejscowości przez które przebiega, którzy własnym sprzętem wsparli działania Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie.

O złym stanie dróg w gminie Bisztynek (i nie tylko) można pisać bez końca. Mieszkaniec każdej z miejscowości może bez trudu wskazać takie odcinki, które należy remontować natychmiast. Jedną z takich dróg była gruntowa droga 140N biegnąca z Troszkowa przez Lądek do Księżna. "Była", bo została właśnie wyremontowana dzięki współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie, gminy Bisztynek, ale przede wszystkim dzięki zaangażowaniu samych mieszkańców Troszkowa, Lądka i Księżna.

- Prawdopodobnie po raz pierwszy od wielu lat udało nam się zaangażować do prac samych zainteresowanych, czyli mieszkańców wsi, przez które droga przebiega - mówił Włodzimierz Mońka, zastępca burmistrza Bisztynka. - Bez tego "wkładu własnego" ten gruntowny remont drogi nie byłby prawdopodobnie możliwy z uwagi na szczupłość środków jakimi dysponuje Zarząd Dróg Powiatowych. Ten remont to efekt gminnego programu utrzymania dróg producenckich - dodał Włodzimierz Mońka.

Remont wykonywany był w dniach 13 - 22 kwietnia na odcinku 6 kilometrów. Objął naprawę poboczy, skarp i nawierzchni gruntowej. Inwestycja polegała na poszerzeniu pasa drogowego i wykonaniu spadków odprowadzających wody opadowe. Prace wykonywano sprzętem ZDP, gminy i mieszkańców.

- Szczególny wkład w naprawę drogi wnieśli: Cezary Iwaniak i Marek Tatarczak z Lądka oraz Sławomir Sadziak i Mirosław Iwanyk z Księżna - informował zastępca burmistrza Włodzimierz Mońka.

- Przez lata droga do Lądka remontowana była wyłącznie za pomocą równiarek. Doprowadziło to do tego, że co prawda nawierzchnia drogi gruntowej była w miarę równa, ale wyglądała już jak wąwóz. Na poboczach zalegały zwały ziemi a gdy padało to zamieniała się w rzekę - mówił nam mieszkaniec Lądka. - Teraz wreszcie woda będzie miała gdzie spływać i chyba przez kilka lat nie trzeba będzie naszej drogi remontować - dodał.

Andrzej Grabowski - 23.04.2015 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2015