Aktualności >>>  Dzielnicowy mówił uczniom o bezpieczeństwie >>>

 .: O bezpieczeństwie z dzielnicowym w szkole w Sątopach

Policjant mówił uczniom z Sątop
o bezpieczeństwie jazdy na rowerze

Dzielnicowy Kamil Kuzia z Posterunku policji w Bisztynku mówił uczniom szkoły w Sątopach o zasadach i przepisach związanych z poruszaniem się drogami publicznymi na rowerach.

Uczniowie klas IV-VI spotkali się 12 czerwca z policjantem. Dzielnicowy Kamil Kuzia przypomniał uczniom zasady obowiązujące rowerzystów w ruchu drogowym.

Uczniowie mogli utrwalić zagadnienia dotyczące roweru, jego obowiązkowego wyposażenia. Omawiali znaki drogowe oraz przepisy dotyczące rowerzystów.

Nie zabrakło także skrzyżowań i dyskusji na temat kto przed kim ma pierwszeństwo. Wiedza ta pomoże uczniom w bezpiecznym poruszaniu się rowerem po drogach a najmłodszym uczestnikom spotkania usystematyzuje informacje potrzebne za tydzień, podczas egzaminu na kartę rowerową.

Agnieszka Koziatek - 15.06.2017 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2017