Aktualności >>> Dzień Papieski w Sątopach-Samulewie >>>

 .: Wspominali błogosławionego Jana Pawła II

Dzień Papieski w świetlicy środowiskowej w Sątopach-Samulewie.

16 października, w dzień wyboru Karola Wojtyły na papieża, w świetlicy środowiskowej w Sątopach-Samulewie miała miejsce wieczornica poświęcona Jego pamięci.

W tym roku Dzień Papieski obchodziliśmy pod hasłem "Jan Paweł II - papież dialogu". W przygotowanym programie artystycznym dzieci przypominały, że Dzień Papieski to wyjątkowe święto w kalendarzu, gdyż jednoczy wszystkich Polaków bez względu na wiek, doświadczenie życiowe, miejsce zamieszkania czy wykształcenie.

Jan Paweł II miał bowiem dar przemawiania do serc w sposób zrozumiały dla każdego. Wypowiadane przez niego słowa mamy w pamięci, chętnie wspominamy jego osobę i cały pontyfikat.

Po występie dzieci odbył się mały konkurs wiedzy o życiu Jana Pawła II. Kilka słów powiedział również zaproszony ks. Proboszcz Leonard Klimek. Po części artystycznej został wyświetlony film fabularny o życiu Jana Pawła II pod hasłem "Nie lękajcie się". Nie zabrakło również wspólnego odśpiewania "Barki".

O tym, jak ważna jest dla mieszkańców Sątop pamięć o naszym rodaku świadczy liczna obecność i zaangażowanie podczas uroczystości poświęconych błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Na pewno będziemy ją pielęgnować, a wartości przekazane nam przez papieża utrwalać w naszym życiu.Ewa Matela - Arodź - 22.10.2013 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2013