Aktualności >>> Uriczysty Dzień Ziemi w Sątopach >>>

 .: Dzień Ziemi w szkole w Sątopach

UROCZYSTY DZIEŃ ZIEMI W SZKOLE W SĄTOPACH

24 kwietnia 2009 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach odbyły się uroczyste obchody Dnia Ziemi. Był to również dzień, w którym zapoczątkowano tworzenie szkolnego ogrodu.

Tego dnia uczniowie od wczesnych godzin rannych przygotowywali w klasach plakaty, hasła, wiersze i piosenki o tematyce ekologicznej. Odbyły się również pogadanki w klasach na temat zachowań propagujących dbałość o naszą planetę.

Część uczniów wzięła udział w akcji sprzątania terenu przyszkolnego oraz ścieżki prowadzącej z osiedla do szkoły.

Następnie odbył się uroczysty apel z udziałem zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycił nas Dyrektor Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego - pan Zbigniew Ciechomski, Burmistrz Bisztynka - pan Jan Wójcik, Przewodniczący Rady Miejskiej - pan Zbigniew Filipczyk, Leśniczy Leśnictwa Kamieniec w Bisztynku - pan Ryszard Żuchowski, Przedstawiciel Nadleśnictwa Wipsowo - pan Łukasz Ferschke - jednocześnie absolwent naszej szkoły.

Zaproszeni goście rozmawiali z uczniami, w jaki sposób należy dbać o nasze środowisko, jak zachowywać się w lesie, jakich zachowań się wystrzegać.

Joanna Czamlet - przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego - zapoznała zebranych z genezą obchodzonego święta. Następnie zaprezentowane zostały krótkie inscenizacje o tematyce związanej z Dniem Ziemi. Odbyły się również konkursy: wiedzy ekologicznej oraz na plakat o tej tematyce.

Druga część tego dnia przebiegała już w terenie. Zaproszeni goście, pani Dyrektor Szkoły, nauczyciele oraz uczniowie wspólnie zainaugurowali sadzenie drzew i krzewów w nowo tworzonym szkolnym ogrodzie. Część z posadzonych roślin została zakupiona dzięki, aktywnie prowadzonej w szkole, zbiórce makulatury oraz dzięki prywatnym osobom, które przekazały pieniądze lub surowce wtórne na ten właśnie cel. Pozostałe otrzymała szkoła od właścicieli Szkółki Roślin Ozdobnych Abies w Pilcu, Szkółki drzew i krzewów ozdobnych Nadleśnictwa Wipsowo, Dyrektora Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego - pan Zbigniewa Ciechomskiego oraz pana Burmistrza Bisztynka.

Na koniec uczniowie zaprezentowali swoje talenty pisarskie, wokalne prezentując własne utwory - wiersze i piosenki - zgromadzonej na sali gimnastycznej publiczności.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję tworzenia naszego szkolnego ogródka, ofiarując nam sadzonki, pieniądze na sadzonki, nasiona, surowce wtórne oraz swoją pomoc, składamy serdeczne podziękowania.

Agnieszka Koziatek - 25.04.2009 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2009