Aktualności >>> Egzamin gimnazjalistów >>>

 .: Rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne

Gimnazjaliści zmagają się z egzaminami

Rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne podsumowujące trzyletnią naukę. W Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła Ii do egzaminów przystąpiło 68 przyszłych absolwentów szkoły.

Tegoroczne egzaminy gimnazjalne mają, po raz pierwszy, nową formułę. Ma to związek z tym, że podchodzą do niego uczniowie, którzy kształcili się w gimnazjum zgodnie z nową podstawą programową.

Najogólniej mówiąc, tegoroczni trzecioklasiści piszą więcej testów egazminacyjnych. O ile, jeszcze w ubiegłym roku, w jednym teście humanistycznym umieszczone były zadania z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, to obecnie zadania te znajdują sie już w dwóch osobnych testach. Dziś o godz. 9.00 rozdano uczniom test z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na jego napisanie egzaminowani mają 60 minut. O 10.45 przystąpią do 90-minutowych zmagań z językiem ojczystym.

W kolejnych dniach zdawać będą:
- 25 kwietnia 2012 r. (środa) — część matematyczno-przyrodnicza
- godz. 9:00 — przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka, geografia). Czas: 60 minut.
- godz. 10:45 — matematyka. Czas: 90 minut.

- 26 kwietnia 2012 r. (czwartek) — język obcy nowożytny
- godz. 9:00 — poziom podstawowy. Czas: 60
- godz. 10:45 — poziom rozszerzony. Czas: 60 minut.

Wszystkim egzaminowanym życzymy połamania długopisów !!!Odpowiedzi do arkusza z historii i wos. Pobierz arkusz >>>
1. B
2. C
3. B2
4.1. C: Podział Cesarstwa Rzymskiego na Wschodnie i Zachodnie
4.2. D: Rozłam w Kościele, zwany schizmą wschodnią
5. C
6. A
7.1 Prawda
7.2 Fałsz
8. A
9. D
10. B
11. D
12. Rok 1517 uznaje się za jedną z dat otwierających epokę nowożytną W tym samym roku Marcin Luter ogłosił 95 tez. Wydarzenie to, uznawane za początek reformacji, miało miejsce w Niemczech.

13. D
14. C
15.1 C
15.2 B
15.3 D
16.1 A
16.2 B
16.3 C
17. D
18.1 Prawda
18.2 Prawda
19.1 Prawda
19.2 Prawda
20. B
21. 2 - Fałsz
22. C
23. D
24.1 D
24.2 C
24.3 B

Odpowiedzi do arkusza z jęzka polskiego. Pobierz arkusz >>>
Zadanie 1. C nakłonić ja do oddanie ręki Cześnikowi
Zadanie 2.1.C – przesadnie ją komplementuje, ponieważ chce wywiązać się ze złożonej obietnicy
Zadanie 3. D – w rozmowach z kobietami używa zawsze kwiecistego języka
Zadanie 4. A
Cześnik – porywczość – gwałtowność
Rejent – dwulicowość – obłuda
Papkin – tchórzostwo – bojaźliwość
Zadanie 5. B
Zadanie 6. 4 F - Utwór kończy się scena pojedynku - to informacja fałszywa
Zadanie 7. D - emocjonalnym stosunku autora do opisywanych zdarzeń
Zadanie 8. C - atmosferę przed premierą "Zemsty"...
Zadanie 9. C - wszystkich aktorów grających w przedstawieniu
Zadanie 10. B - ówczesna
Zadanie 11. 1P - Reżyserska interpretacja "Zemsty” przeszkadza widzom...
Zadanie 12. C - ocalił dzięki niemu życie
Zadanie 13. D - To, co przykre, może mieć szczęśliwy koniec.
Zadanie 14. 3F - informacja fałszywa: bajka "Podróżny” oparta jest na motywie fantastycznym...
Zadanie 15. B - wędrujący
Zadanie 16. 2A Nie, ponieważ biernik liczby mnogiej ma dziś wyłącznie końcówkę - ów.
Zadanie 17. C - zapożyczenia
Zadanie 18. A - nadzwyczaj i wyjątkowo
Zadanie 19. B - Dodana cząstka powtarza znaczenie formantu słowotwórczego
Zadanie 20. D - - ik, -ek, - ka
Zadanie 21. Przykładowa odpowiedź: Jan Miodek przestrzega przed nadużywaniem zapożyczonych cząstek, takich jak a -, anty - , eks - , ekstra -. Może to prowadzić do zubożenia języka polskiego, wypierania wyrazów rodzimych, zmniejszania sprawności językowej.

Odpowiedzi dzięki stronie kuriermlawski.pl.

  Andrzej Grabowski - 24.04.2012 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2012