Aktualności >>> Egzamin gimnazjalny >>>

 .: Zdają "małą maturę"

EGZAMIN GIMNAZJALISTÓW

Rozpoczęły się egzaminy kończące naukę w gimnazjach. W Bisztynku do egzaminu przystąpiło 93. uczniów klas trzecich.

Przed rozpoczęciem egzaminu, na korytarzu szkolnym panowała wyraźnie nerwowa atmosfera, którą usiłowali rozładować nauczyciele udzielając ostatnich wskazówek. Ów nerwowy nastrój "wspomagany był" przez galowe ubiory egzaminowanych. Zauważyliśmy, że egzamin gimnazjalny nie wiąże się jeszcze ze zwyczajami i przesądami właściwymi dla matury. Dziewczęta nic nie wiedziały o czerwonej bieliźnie, albo czerwonych podwiązkach. Trudno było szukać osoby z pożyczonym długopisem... A przecież to taka "mała matura"!!!

Egzamin składa się w tym roku aż z 3 części. Humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego nowożytnego. Ten ostatni egzamin jest przeprowadzany po raz pierwszy.

Po wczorajszym egzaminie rozmawialiśmy z kilkoma zdającymi. - Mogło być lepiej - mówili oceniając test przesycony tematem "podróże".

Życzymy powodzenie podczas kolejnych dni. Tylko nie dziękujcie :-)

Andrzej Grabowski - 23.04.2009 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2009