Aktualności >>> Zbierają zużyte baterie >>>

 .: Eko-Team zbiera zużyte baterie

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII !!!

W naszej gminie grupa uczniów bierze udział w projekcie pt. "Drugie Życie Elektrośmieci". Projekt ten polega zebraniu przez naszą grupę jak największej ilości zużytych, szkodliwych baterii z miasta Bisztynek i okolic.

Baterie (liczą się wszystkie typy, nawet od telefonów) będzie można wrzucać w sklepach ARM Mroczek, na poczcie, w piekarniach "Biełowieżec" i "Okruszek". Pudełka będą także rozstawione w dwóch aptekach w Bisztynku. Uczniowie mogą wrzucać je w swoich szkołach, a także w przedszkolu.

Prosimy wszystkich mieszkańców o pomoc dla nas, a także dla środowiska.

Baterie, a dokładniej związki, które zawierają, są bardzo szkodliwe dla środowiska, ale także dla człowieka. Jedna bateria:

- może skutecznie zatruć od 5 000 do 50 000 litrów wody !!!
- jest w stanie trwale skazić jeden metr sześcienny ziemi !!!
- wrzucona do kompostownika całkowicie niszczy kompost !!!


W składzie baterii znajdują się same metale ciężkie takie jak: nikiel, kadm, rtęć, srebro itp. Z badań Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska wynika, że głównym źródłem (90%) narażenia zdrowotnego na kadm są baterie Ni-Cd. Te małe akumulatory na trwałe zatruwają nam wodę i ziemię, toteż powinny być segregowane i oddawane do neutralizacji, a nie tak jak jest na co dzień, trafiać do śmietników, a co za tym idzie, na wysypiska.

Co roku wprowadza się na nasz rynek ogromne ilości baterii. W chwili obecnej ok. 240 milionów sztuk rocznie i popyt na nie ciągle wzrasta. Statystycznie każdy Polak zużywa około 6 baterii rocznie, natomiast Europejczyk 11. W krajach Unii utworzone są specjalne punkty w sklepach i hipermarketach, gdzie można oddać baterie, a teraz podobnie jest w Polsce.

Pomóżmy naszej młodzieży w owocnym zrealizowaniu tego projektu. A także środowisku, oczyszczając je z tych trujących i szkodliwych dla ludzkiego zdrowia odpadów.

Grupa EKO-TEAM
Uczniowie kl. II a
Gimnazjum w Bisztynku
Wraz z opiekunem p. Beatą Majewską - 24.03.2011 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2011