Aktualności >>> Ferie w Szkole Podstawowej w Bisztynku >>>

 .: Ferie w Szkole Podstawowej w Bisztynku

FERIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BISZTYNKU

W dniach 25-29 stycznia w Szkole Podstawowej w Bisztynku zostały zorganizowane ferie zimowe. W zajęciach uczestniczyło 80 uczniów, w tym 20 osób dojeżdżających z terenu gminy.

W tym czasie odbyły się zajęcia: komputerowe, teatralne, rekreacyjno-sportowe, muzyczne, świetlicowo-artystyczne, profilaktyczne, z pierwszej pomocy przedmedycznej, logorytmiczne.

Oprócz tego uczniowie wyjechali do kina do Olsztyna na seans "Księżniczka i żaba", na basen do Dobrego Miasta, na lodowisko w Bartoszycach oraz na kulig do Janczar.

Wszyscy uczestnicy ferii mieli zapewnione darmowe obiady, a uczniowie dojeżdżający dowozy.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, których pomoc finansowa pozwoliła na przeprowadzenie zajęć.

Wsparli nas: Burmistrz Gminy i Miasta w Bisztynku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Rada Rodziców, Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Firma "DELUX".

Justyna Zagozdon - 16.02.2010 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2010