Aktualności >>> "Gmina i miasto Bisztynek w obiektywie" >>>

 .: Juz wkrótce ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego

"Miasto i gmina Bisztynek w obiektywie"
Zdjęcia nadesłane na konkurs.

Na konkurs "Gmina i miasto Bisztynek w obiektywie" wpłynęło łącznie 46 fotografii, 10. autorów. Konkurs został już rozstrzygnięty, ale na ogłoszenie wyników trzeba jeszcze trochę poczekać. Odbędzie się ono uroczyście, a laureaci zostaną o tym powiadomieni listownie.

"GMINA I MIASTO BISZTYNEK W OBIEKTYWIE"
Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich"
Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Konkurs fotografczny zorganizowała gmina Bisztynek, dzięki projektowi, którego nazwę widzicie powyżej. Jego realizacja była możliwa dzięki środkom pozyskanym dzięki Lokalnej Grupie Działania "Warmiński zakątek" do kórej nasza gmina należy. Projekt ten to nie tylko konkurs fotograficzny, ale także zakup i montaż pięciu gablot, które około tygodnia temu stanęły przy ul. Kościuszki. Są w nich eksponowane niektóre fotografie konkursowe, ale już jutro (1. sierpnia) ta ekspozycja się nieco zmieni. Zostaną tam umieszcone również fotografie konkursowe, ale wydrukowane w lepszej jakości i znajdą się tam też wszelkie informacje o konkursie.

Obecna wystawa była jedynie tymczasowa, urządzona po to, by gabloty nie były puste, a i tak wzbudziła niemałe zainteresowanie i komentarze mieszkańców i turystów.

W przyszłości w gablotach znajdować się będą inne materiały promocyjne miasta i gminy, bieżące informacje i ogłoszenia.

Jak pisaliśmy wyżej - konkurs został już rozstrzygnięty. Nie mamy pojęcia jednak, kto jest jego laureatami. Szefowa jury, czyli Justyna Kobryń z UM w Bisztynku, okazała się osobą niezwykle upartą i strzegącą tajemnicy. Nie zdradza tych wyników nawet po zastosowaniu kilku podstępów, gróźb i próśb.

- Chcemy, aby ogłoszenie wyników nastąpiło w sposób uroczysty. Przygotowujemy jeszcze folder zawierający fotografie konkursowe. Ogłoszenie wyników nastąpi niebawem, po tym jak otrzymamy gotowy folder - obiecała Justyna Kobryń.

Poniżej przedstawiamy wszystkie prace nadesłane na konkurs wraz z danymi ich autorów. Kolejność tej publikacji nie ma żadnego związku z nieznanymi przecież, do tej pory, wynikami konkursu.Zdjęcia Kacpra Derbina

Zdjęcia Kamila Kisiela

Zdjęcia Marcina Golacika

Zdjęcia Barbary Gudrian-Siedlanowskiej

Zdjęcia Tomasza Siedlanowskiego

Zdjęcia Mateusza Brzostka

Zdjęcia Natalii Kuberskiej

Zdjęcia Pawła Sobczyka

Zdjęcia Rafała Dąbrowskiego

Zdjęcia Andrzeja Grabowskiego


"GMINA I MIASTO BISZTYNEK W OBIEKTYWIE"
Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich"
Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 Opublikował: Andrzej Grabowski - 30.07.2012 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2012