Aktualno¶ci >>> Swastyka na g±siorze z Paluz >>>

 .: Dachówka z 1941 roku

G±sior ze swastyk±

Prawdopodobnie od 1941 roku nie był gruntownie remontowany dach jednego z budynków naszego czytelnika w Paluzach. W czasie trwaj±cego teraz remontu znalazł tzw. g±sior z liczb± 41 i symbolem faszystowskiego państwa niemieckiego, czyli swastyk±.

Nasz czytelnik z Paluz Grzegorz Borecki przysłał nam zdjęcie tzw. g±siora, czyli dachówki przykrywaj±cej kalenicę dachu.

- Remontuję wła¶nie dach jednego z moich budynków. Na jednym z g±siorów zauważyłem swastykę i poniżej liczbę 41. Zdjęcie przesyłam jako ciekawostkę - mówił Grzegorz Borecki.

Wygl±d cyfr i swastyki wskazuj± na to, że zostały one wykonane jeszcze przed wypaleniem g±siora, zaraz po jego ukształtowaniu, w ¶wieżej glinie.

O g±siorach z innymi symbolami i napisami pisali¶my w 2012 roku. Zobacz >>>

Andrzej Grabowski - 01.05.2015 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2015