HARMONOGRAM WYWOZU OD 01-07-2017 - 31-12-2017


ODPADY ZMIESZANE


Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna


Miejscowoœć LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PADZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ


DNI TYGODNIA
MIASTO BISZTYNEK 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 27
Bisztynek kolonia nr nier.1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,22,34,37,40,4A,4B,5A 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22
ODPADY ZMIESZANE
Zabudowa Wielorodzinna
Miejscowoœć LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PADZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ


DNI TYGODNIA
KRZEWINA 7, 12, 21, 26 9, 16, 23, 30 1, 6, 15, 20, 29 4, 13, 18, 27 10, 15, 24, 29 8, 13, 22, 27, 29
KSIĘŻNO 7, 12, 21, 26 9, 16, 23, 30 1, 6, 15, 20, 29 4, 13, 18, 27 10, 15, 24, 29 8, 13, 22, 27, 29
PLEŒNIK 11, 14, 25, 28 4, 8, 18, 22 1, 5, 15, 19, 29 3, 13, 17, 27 10, 14, 24, 28 8, 12, 22, 27, 28
JANOWIEC 11, 14, 25, 28 4, 8, 18, 22 1, 5, 15, 19, 29 3, 13, 17, 27 10, 14, 24, 28 8, 12, 22, 27, 28
WOJKOWO 11, 14, 25, 28 4, 8, 18, 22 1, 5, 15, 19, 29 3, 13, 17, 27 10, 14, 24, 28 8, 12, 22, 27, 28
WOZŁAWKI 7, 12, 21, 26 9, 16, 23, 30 1, 6, 15, 20, 29 4, 13, 18, 27 10, 15, 24, 29 8, 13, 22, 27, 29
WARMIANY 11, 14, 25, 28 4, 8, 18, 22 1, 5, 15, 19, 29 3, 13, 17, 27 10, 14, 24, 28 8, 12, 22, 27, 28
TROKSY 5, 14, 19, 28 2, 11, 16, 25 8, 13, 22, 27 6, 11, 20, 25 3, 8, 17, 22 1, 6, 15, 20, 27
SĽTOPY 5, 14, 19, 28 2, 11, 16, 25 8, 13, 22, 27 6, 11, 20, 25 3, 8, 17, 22 1, 6, 15, 20, 27
SĽTOPY SAM. 5, 14, 19, 28 2, 11, 16, 25 8, 13, 22, 27 6, 11, 20, 25 3, 8, 17, 22 1, 6, 15, 20, 27
HARMONOGRAM WYWOZU OD 01-07-2017 - 31-12-2017


ODPADY ZMIESZANE
Zabudowa Jednorodzinna Gmina Bisztynek
Miejscowoœć LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PADZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃDNI TYGODNIAPaluzy 11, 25 8,22 5, 19 3, 17, 30 14, 28 12, 27, 28
Grzęda 11, 25 8,22 5, 19 3, 17, 30 14, 28 12, 27, 28
Janowiec 11, 25 8,22 5, 19 3, 17, 30 14, 28 12, 27, 28
Swędrówka 11, 25 8,22 5, 19 3, 17, 30 14, 28 12, 27, 28
Łabławka 11, 25 8,22 5, 19 3, 17, 30 14, 28 12, 27, 28
Łędławki 11, 25 8,22 5, 19 3, 17, 30 14, 28 12, 27, 28
Pleœnik 11, 25 8,22 5, 19 3, 17, 30 14, 28 12, 27, 28
Pleœno 11, 25 8,22 5, 19 3, 17, 30 14, 28 12, 27, 28
Unikowo 11, 25 8,22 5, 19 3, 17, 30 14, 28 12, 27, 28
Henrykowo 11, 25 8,22 5, 19 3, 17, 30 14, 28 12, 27, 28
Dšbrowa 11, 25 8,22 5, 19 3, 17, 30 14, 28 12, 27, 28
Wojkowo 11, 25 8,22 5, 19 3, 17, 30 14, 28 12, 27, 28
Warmiany 11, 25 8,22 5, 19 3, 17, 30 14, 28 12, 27, 28
Bisztynek Kolonia nr nier. 30,33,25,27,28,29 11, 25 8, 22 5,19 3, 17,30 14, 28 12, 27, 28DNI TYGODNIATroszkowo 12,26 9, 23 6, 20 4, 18, 31 15, 29 13, 27, 29
Krzewina 12. 26 9, 23 6, 20 4, 18, 31 15, 29 13, 27, 29
Księżno 12. 26 9, 23 6, 20 4, 18, 31 15, 29 13, 27, 29
Lšdek 12. 26 9, 23 6, 20 4, 18, 31 15, 29 13, 27, 29
Prosity 12. 26 9, 23 6, 20 4, 18, 31 15, 29 13, 27, 29
Kokoszewo 12. 26 9, 23 6, 20 4, 18, 31 15, 29 13, 27, 29
Biegonity 12. 26 9, 23 6, 20 4, 18, 31 15, 29 13, 27, 29
Sułowo 12. 26 9, 23 6, 20 4, 18, 31 15, 29 13, 27, 29
Winiec 12. 26 9, 23 6, 20 4, 18, 31 15, 29 13, 27, 29
Wozlawki 12. 26 9, 23 6, 20 4, 18, 31 15, 29 13, 27, 29
Bisztynek Kolonia nr nier.13,18,19,20,21 12, 26 9,23 6, 20 4, 18, 31 15, 29 13, 27, 29
36,36ADNI TYGODNIASštopy Sam. 5, 19 2,16 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20, 27
Dworzysko 5, 19 2,16 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20, 27
Mołdyty 5, 19 2,16 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20, 27
Nisko, Niski Młyn 5, 19 2,16 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20, 27
Nowa Wieœ 5, 19 2,16 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20, 27
Sštopy Jedynka 5, 19 2,16 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20, 27
Sštopy Wieœ 5, 19 2,16 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20, 27
Nowa Wieœ Reszelska 5, 19 2,16 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20, 27
Troksy 5, 19 2,16 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20, 27
Bisztynek Kolonia nr nier. 5, 19 2,16 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 ,27
16,32,32A
HARMONOGRAM WYWOZU OD 01-07-2017 - 31-12-2017


ODPADY SELEKTYWNIE ZEBRANE

Zabudowa JednorodzinnaMiejscowoœć LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PADZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃDNI TYGODNIAMiasto Bisztynek 14 11 22 6 17 15
Nisko 14 11 22 6 17 15
Niski Młyn 14 11 22 6 17 15
Mołdyty 14 11 22 6 17 15
Troksy 14 11 22 6 17 15
Nowa Wieœ Resze. 14 11 22 6 17 15DNI TYGODNIATroszkowo 24 21 18 16 13 11
Księżno 24 21 18 16 13 11
Krzewina 24 21 18 16 13 11
Lšdek 24 21 18 16 13 11
Prosity 24 21 18 16 13 11
Biegonity 24 21 18 16 13 11
Dšbrowa 24 21 18 16 13 11DNI TYGODNIAWojkowo 10 7 4 2 20 18
Unikowo 10 7 4 2 20 18
Sštopy Wieœ 10 7 4 2 20 18
Henrykowo 10 7 4 2 20 18
Sštopy Sam. 10 7 4 2 20 18
Sštopy I 10 7 4 2 20 18DNI TYGODNIAPaluzy 11 8 5 3 14 28
Grzęda 11 8 5 3 14 28
Janowiec 11 8 5 3 14 28
Swędrówka 11 8 5 3 14 28
Łabławka 11 8 5 3 14 28
Łędławki 11 8 5 3 14 28
Pleœnik 11 8 5 3 14 28
Pleœno 11 8 5 3 14 28DNI TYGODNIASułowo 12 9 6 4, 31 15 20
Winiec 12 9 6 4, 31 15 20
Kokoszewo 12 9 6 4, 31 15 20
Wozławki 12 9 6 4, 31 15 20
Warmiany 12 9 6 4, 31 15 20
Bisztynek kol. 12 9 6 4, 31 15 20
HARMONOGRAM WYWOZU OD 01-07-2017 - 31-12-2017


ODPADY SELEKTYWNIE ZEBRANE

Zabudowa WielorodzinnaMiejscowoœć LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PADZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
SĽTOPY 10, 24 7,21 4, 18 2, 16 13, 27 11, 27
SĽTOPY SAM. 10, 24 7,21 4, 18 2, 16 13, 27 11, 27
BISZTYNEK 10, 24 7,21 4, 18 2, 16 13, 27 11, 27
PLESNIK 10, 24 7,21 4, 18 2, 16 13, 27 11, 27
KSIĘŻNO 10, 24 7,21 4, 18 2, 16 13, 27 11, 27
TROKSY 10, 24 7,21 4, 18 2, 16 13, 27 11, 27
JANOWIEC 10, 24 7,21 4, 18 2, 16 13, 27 11, 27
ODPADY BIODEGRADOWALNE I ZIELONE (BRĽZOWE WORKI)

Zabudowa JednorodzinnaMiejscowoœć LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PADZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃDNI TYGODNIAMIASTO BISZTYNEK 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15DNI TYGODNIATroszkowo 14, 24 11, 21 8, 18 6, 16 3, 13 1, 11
Księżno 14, 24 11, 21 8, 18 6, 16 3, 13 1, 11
Krzewina 14, 24 11, 21 8, 18 6, 16 3, 13 1, 11
Lšdek 14, 24 11, 21 8, 18 6, 16 3, 13 1, 11
Prosity 14, 24 11, 21 8, 18 6, 16 3, 13 1, 11
Biegonity 14, 24 11, 21 8, 18 6, 16 3, 13 1, 11
Dšbrowa 14, 24 11, 21 8, 18 6, 16 3, 13 1, 11DNI TYGODNIAWojkowo 10, 28 7, 25 4, 22 2, 20 20,27 15, 18
Unikowo 10, 28 7, 25 4, 22 2, 20 20,27 15, 18
Sštopy Wieœ 10, 28 7, 25 4, 22 2, 20 20,27 15, 18
Henrykowo 10, 28 7, 25 4, 22 2, 20 20,27 15, 18
Sštopy Sam. 10, 28 7, 25 4, 22 2, 20 20,27 15, 18
Sštopy I 10, 28 7, 25 4, 22 2, 20 20,27 15, 18DNI TYGODNIAPaluzy 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17 14, 28 12, 28
Grzęda 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17 14, 28 12, 28
Janowiec 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17 14, 28 12, 28
Swędrówka 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17 14, 28 12, 28
Łabławka 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17 14, 28 12, 28
Łędławki 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17 14, 28 12, 28
Pleœnik 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17 14, 28 12, 28
Pleœno 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17 14, 28 12, 28DNI TYGODNIASułowo 12, 25 9, 22 6, 19 4, 17 15, 29 12, 20
Winiec 12, 25 9, 22 6, 19 4, 17 15, 29 12, 20
Kokoszewo 12, 25 9, 22 6, 19 4, 17 15, 29 12, 20
Wozławki 12, 25 9, 22 6, 19 4, 17 15, 29 12, 20
Warmiany 12, 25 9, 22 6, 19 4, 17 15, 29 12, 20
Bisztynek kol. 12, 25 9, 22 6, 19 4, 17 15, 29 12, 20DNI TYGODNIANisko 14, 28 11, 25 8, 22 6, 18 3, 17 15, 27
Niski Młyn 14, 28 11, 25 8, 22 6, 18 3, 17 15, 27
Mołdyty 14, 28 11, 25 8, 22 6, 18 3, 17 15, 27
Troksy 14, 28 11, 25 8, 22 6, 18 3, 17 15, 27
Nowa Wieœ Reszelska 14, 28 11, 25 8, 22 6, 18 3, 17 15, 27
HARMONOGRAM WYWOZU OD 01-07-2017 - 31-12-2017


ODPADY BIODEGRADOWALNE I ZIELONE


Zabudowa Wielorodzinna


Miejscowoœć LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PADZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
SĽTOPY 5, 14, 19, 28 2, 11, 16, 25 8, 13, 22, 27 6, 11, 20, 25 3, 8, 17, 22 1, 6, 15, 20
SĽTOPY SAM. 5, 14, 19, 28 2, 11, 16, 25 8, 13, 22, 27 6, 11, 20, 25 3, 8, 17, 22 1, 6, 15, 20
BISZTYNEK 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22
PLESNIK 7, 11, 21, 25 4, 8, 18, 22 1, 5, 15, 19, 29 3, 13, 17, 27 10, 14, 24, 28 8, 12, 22, 28
KSIĘŻNO 7, 12, 21, 26 4, 9, 18, 23 1, 6, 15, 20, 29 4, 13, 18, 27 10, 15, 24, 29 8, 13, 22, 29
TROKSY 5, 14, 19, 28 2, 11, 16, 25 8, 13, 22, 27 6, 11, 20, 25 3, 8, 17, 22 1, 6, 15, 20
JANOWIEC 7, 11, 21, 25 4, 8, 18, 22 1, 5, 15, 19, 29 3, 13, 17, 27 10, 14, 24, 28 8, 12, 22, 28
Odpady biodegradowalne i zielone będš odbierane od mieszkańców,


którzy NIE zadeklarowali kompostowania odpadów bio i zielonych we własnym zakresie.


Odpady komunalne zebrane selektywnie tj.


odpady wielkogabarytowe, zużyte opony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


przetreminowane leki, chemikalia, zyżyte baterie i akumulatory


drobne odpady budowlano-rozbiórkowe


ODBIÓR: 11 WRZEŒNIA 2017 R. ORAZ
23 PADZIERNIKA 2017 R.Worki i pojemniki powinny być ustawione
w dniu wywozu przed posesję
o godzinie 7:00