Aktualności >>> Wyróżnieni wolontariusze z gminy Bisztynek >>>

 .: Gala Wolontariatu w Bartoszycach

WYRÓŻNIONO WOLONTARIUSZY

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, przypadającego 5 grudnia, w sali Bartoszyckiego Domu Kultury odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu. Podczas gali wyróżniono kilkudziesięciu wolontariuszy działających na terenie powiatu bartoszyckiego. Także tych z gminy Bisztynek.

Galę zorganizował, kolejny już raz, Urząd Miejski w Bartoszycach we współpracy ze Starostwem Powiatowym. Wśród wyróżnionych znalazlo się siedem pań i jeden przedstawiciel płci znacznie brzydszej z terenu gminy Bisztynek. Wszyscy wyróżnieni otrzymali z rąk zastępczyni burmistrza Bisztynka Krystyny Zawistowskiej pamiątkowe grawertony i róże.

- Wolontariusz to osoba wyjątkowa, bezinteresownie niesie pomoc potrzebującym. Dziękuję za wasze społeczne zaangażowanie. Niech podejmowane działania przynoszą wam uznanie i szacunek w środowisku. Państwa postawa jest wzorem godnym podziwu i naśladowania - mówił wicestarosta bartoszycki Janusz Dąbrowski. Podobne podziękowania składali wszyscy burmistrzowie i wójtowie gmin naszego powiatu.

Przerwy między prezentacjami wolontariuszy wypełnione były występami artystycznymi, a w tym rewelacyjnym występem dzieci z przedszkola nr 2 w Bartoszycach, tworzącymi grupę wokalną "Wiewióreczki". Grupa dzieciaków zaprezentowała się m.in. w bluesie z odpowiednią, do ostrej gitarowej muzyki, choreografią.

Ponieważ podczas gali wszyscy wyróżnieni byli nieco "zakręceni", tą drogą, w imieniu wyróżnionych wolontariuszy, składam podziękowania tym, którzy złożyli wnioski o wyróżnienie poszczególnych osób i władzom gminy za ich uwzględnienie.

A oto dane wyróżnionych wolontariuszy z gminy Bisztynek wraz z uzasadnieniami wyboru:

Pani Jadwiga Kuźlik - pełni funkcję sołtysa sołectwa Nowa Wieś Reszelska. Chętnie współpracuje ze wszystkimi mieszkańcami sołectwa. Jest osobą komunikatywną, posiadającą umiejętność zjednywania społeczności lokalnej do prac społecznych na terenie wsi. Efektem tego jest istniejący plac rekreacyjno- sportowy, w powstanie którego włączyli się wszyscy mieszkańcy. Ponadto Pani Jadwiga aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz utrzymania grobu nieznanego żołnierza, który znajduje się w pobliżu miejscowości Nowa Wieś Reszelska.

Pani Agnieszka Kobryń - pełni funkcję sołtysa sołectwa Bisztynek. Jest osobą przejawiającą duże zaangażowanie na rzecz mieszkańców sołectwa. Jej charyzma oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów są w tym bardzo pomocne. Panią Agnieszkę cechuje niezwykła wrażliwość na krzywdę i potrzeby ludzkie, była współorganizatorem Balu charytatywnego "Dar Serca" na rzecz dzieci z Gminy Bisztynek chore na nowotwór. Ponadto bierze aktywny udział w propagowaniu i pielęgnowaniu lokalnych tradycji. Pod jej przewodnictwem bowiem powstaje wieniec dożynkowy reprezentujący Sołectwo Bisztynek, który rokrocznie zdobywa wyróżnienia nie tylko na poziomie gminy ale również województwa.

Pani Kamila Zawadzka - pełni funkcję prezesa Centrum Kultury i Aktywności Społecznej Bisztynek Kulturowo. Zaangażowana w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Jej charyzma oraz komunikatywność sprzyjają zaangażowaniu mieszkańców w podejmowaniu wspólnych działań. Swoja prace wykonuje z wielką pasją. Swoja kreatywnością potrafi przyciągnąć do współpracy młodych ludzi. Organizuje warsztaty i zajęcia o różnych tematykach (plastyczne, taneczne, wokalne, nauka gry na gitarze i bębnach), które są skierowane do dzieci i młodzieży. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy, wspierając imprezy społeczno- kulturalne m.in. „Dni rodziny” oraz organizując własne m.in. "Czerwona kartka dla rasizmu".

Pani Gabriela Kuczyńska - od wielu lat jest wolontariuszem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku. Życzliwa, pogodna, zawsze chętna do pomocy, bezinteresownie poświęca swój czas i umiejętności, niosąc pomoc innym. W zamian cieszy się ich szacunkiem i uznaniem.

Pani Janina Lichota - jest mieszkanką Sątop - Samulewa posiadającą łatwość w kontaktach międzyludzkich. Jest aktywną i serdeczną osobą, mimo problemów zdrowotnych chętnie pomaga mieszkańcom angażując się w działalność społeczną, udzielając pomocy i wparcia przy załatwianiu spraw urzędowych.

Panie Iwona Stańko i Ewa Rogalska - od wielu lat działają w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sątopach - Samulewie. Aktywne mieszkanki Sątop - Samulewa, które w wolnym czasie chętnie włączają się w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Wspierają organizacyjnie lokalne imprezy, które od ponad 9 lat uświetniają grochówką ciesząca się bardzo dużym powodzeniem.

Pan Andrzej Grabowski - od 2003 roku prowadzi niekomercyjną stronę internetową dotyczącą bieżących wydarzeń z Gminy i Miasta Bisztynek. Dokumentuje i utrwala nie tylko wydarzenia aktualne, ale także, mało znane lub nieznane zdarzenia historyczne związane z Bisztynkiem i okolicami. Chętnie udostępnia te materiały osobom zainteresowanym, a w praktyce każdemu, kto chce z nich skorzystać. Współpracuje przy realizacji i promocji projektów społeczno-kulturalnych realizowanych przez instytucje gminne. Jest bardzo sympatycznym, uczynnym, a zarazem skromnym człowiekiem.


Andrzej Grabowski, Urząd Miejski w Bisztynku - 06.12.2011 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2011