Aktualności >>> W Troszkowie ma powstać hostel stowarzyszenia "Nadzieja" >>>

 .: Hostel w Troszkowie

W Troszkowie ma powstać hostel stowarzyszenia "Nadzieja"

Stowarzyszenie "Nadzieja" z Olsztyna rozpoczęło prace geodezyjne a wkrótce rozpocznie projektowe, na działce w pobliżu Troszkowa, którą otrzymało od darczyńcy, aby powstał na niej hostel dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Dom, który ma powstać w Troszkowie, może w przyszłości służyć także niepełnosprawnym dzieciom z naszej gminy. Aby powstał niezbędne są oczywiście pieniądze. Stowarzyszenie można wesprzeć 1% swego podatku. Poniżej publikujemy minimalnie przeredagowany tekst, który otrzymaliśmy od prezes stowarzyszenia.

Stowarzyszenie "Nadzieja" jest organizacją pożytku publicznego, realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, a także udziela pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie w zakresie rehabilitacji i edukacji.

Aby zapewnić godne warunki życia naszym dzieciom stowarzyszenie podjęło się wybudowania domu, tak aby mogły tam one zamieszkać po śmierci rodziców. Osoby niepełnosprawne znajdą tam również warsztaty i gabinety terapeutyczne.

Stowarzyszenie "Nadzieja" otrzymało od Darczyńcy hektar ziemi, na której chcemy wybudować nasz "Szczęśliwy Dom". Obecnie trwają prace architektoniczno-projektowe. W projektowanym domu uwzględniliśmy również pomieszczenia na warsztaty dla osób niepełnosprawnych a także pokoje rehabilitacyjne. Brak w gminie Bisztynek takiego zaplecza powoduje iż osoby niepełnosprawne z okolic Bisztynka mają utrudniony dostęp do zajęć terapeutycznych. Obecnie niepełnosprawni dowożeni są do placówek do oddalonego 20-30 km od Bisztynka, Biskupca lub Bartoszyc. Stały kontakt z mieszkańcami gminy Bisztynek pozwoli im na zintegrowanie się z lokalnym społeczeństwem.

Członkami naszego Stowarzyszenia są przeważnie matki samotnie wychowujące swoje niepełnosprawne dzieci, których nie stać na pokrycie pełnych kosztów zapewnienia dziecku przyszłości.

Każda rodzina stowarzyszenia ma swoją historię często opłakiwaną przez matki, które za wszelką cenę chcą zapewnić swojemu dziecku przyszłość. Myśl o oddaniu niepełnosprawnego dziecka w nieznane i niepewne ręce powoduje, że często wpadają w depresję, przed którą nie potrafią się bronić. Także świadomość, że opieką nad tymi dziećmi obarczyć będą musiały swoje zdrowe dzieci, mające własne rodziny i swoje życie, które będą mogły w każdej chwili oddać swojego brata lub siostrę do jakiegoś domu opieki, jest dla nich nie do zniesienia.

Dlatego też celem stowarzyszenia jest wybudowanie domu dla tych dzieci, gdzie będą bezpieczne, a mieszkańcami będą ich koledzy czy koleżanki znani ze szkoły, z turnusów rehabilitacyjnych, gdzie będą mogły w miarę spokojne nauczyć się nowego życia już bez rodziców.

Nasze dzieci również snują marzenia o swoim przyszłym domu, oglądają wykonane przez architekta rysunki i pokazują gdzie będą mieszkać. Tego typu domów jest w naszym kraju niewiele, ale powstają z dobroci matczynych i ojcowskich serc, przy wielkim zaangażowaniu ludzi chcącym pomagać bezbronnym dzieciom. Osoby niepełnosprawne intelektualnie, mające różne wady genetyczne lub rozwojowe, często z dodatkowymi chorobami, znajdują w tych domach opiekę i akceptację.

Marzeniem rodziców jest stworzenie jednej wspólnej, wspierającej się rodziny - tak, aby dzieci nie były ciężarem dla swoich sióstr i braci. Budujemy dom, by miały one poczucie godności i własnej wartości, kolegów do rozmowy i pomocy, aby były przydatne i akceptowane w środowisku, w którym będą żyły. Aby były szczęśliwe w swoim "Szczęśliwym Domu".

Wanda Ruta
Prezes Stowarzyszenia Nadzieja w Olsztynie


Dodatkowo informujemy, że stwarzyszenie otrzymało juz warunki zabudowy zatwierdzone przez urbanistę. W projekcie zaplanowane są pokoje do rehabilitacji i rewalidacji, kóre będa mogły wykorzystywać osoby z gminy Bisztynek. W zbudowanym już domu zatrudnienie będą mogły znaleźć osoby z naszej gminy o odpowiednich kwalifikacjach, wymaganych w tego rodzaju placówkach, korych w naszej gminie nie brakuje.Kliknij "domek" powyżej i przejdź do strony internetowej stowarzyszenie "Nadzieja".

Opracował: Andrzej Grabowski - 13.01.2014 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2014