Aktualności >>> Chodnik na ulicy Kąpielowej >>>

 .: Chodnik na Kąpielowej

CHODNIK NA UL.KĄPIELOWEJ

Ponad miesiąc temu rozpoczęła się dyskusja internautów o chodniku układanym na ul. Kąpielowej w Bisztynku (alejka na ul. Słoneczną). Podniesiono zarzuty, iż jest on wykonywany źle, niegospodarnie, bez pomysłu. Jeden z internautów (imię i nazwisko znane redakcji) napisał do nas mail w którym zadał kilka pytań. Pytania skierowaliśmy do Urzędu Miejskiego. Co prawda musilieśmy urzędników ponaglić, aby uzyskać odpowiedź, ale wreszcie nadeszła. (14 stycznia.)

Internauta napisał do nas:

Wreszcie na alejce powstaje dawno oczekiwany chodnik.
Jednak mam wątpliwości, co do jego wykonania. Wątpliwości te to:

- dlaczego jest on układany ze starych płytek;
- płytki te są układane w sposób taki, że przechodząc już teraz płytki te są ruchome, a co to będzie za kilka miesięcy, czy lat;
- jeżeli chodnik jest układany ze starych płytek (podobno ze względów oszczędnościowych) to dlaczego wykonuje to firma, której trzeba zapłacić, a nie bezrobotni;
- jeżeli rzeczywiście stare płytki są układane ze względów oszczędnościowych, to powstaje pytanie dlaczego te płytki zostały gdzieś w mieście zmienione na nowe, skoro nadają się jeszcze do użytku.

Nie wierzę, że w niedalekiej przyszłości płytki te zostaną wymienione na nowe, bo w Bisztynku jest wiele potrzeb wymagających sporych nakładów finansowych i zawsze będzie można powiedzieć, że wy już macie chodnik.


A oto odpowiedź Urzęd Miejskiego podpisana przez sekretarz gminy i miasta Iwonę Banach.

Ustosunkowując się do zarzutów podnoszonych w e-mail, a dotyczących budowy chodnika przy ul. Kąpielowej informuję:

1. W celu poprawy estetyki centrum miasta wymieniono część nawierzchni chodników zastępując je kostką polbrukową. Odzyskany materiał nadawał się do ponownego użycia zatem podjęto decyzję, aby ułożono go w tym, a nie innym miejscu Bisztynka. Niegospodarnością byłoby zgruzowanie odzyskanych płytek chodnikowych w przypadku, gdy można je wykorzystać na remont ulic wewnętrznych. Działania te podyktowane były także licznymi wnioskami radnych oraz mieszkańców, którzy obecnie pochwalają zakres wukonanych prac.

2. Inwestycja nie została jeszcze zakończona ze względu na istniejące warunki atmosferyczne. Zapewniam, że wszystkie usterki zostaną usunięte. Ruchomość płytek wynikała z faktu, że nie są one jeszcze "dobite" zagęszczarką oraz tym, że nieodpowiedzialny mieszkaniec Bisztynka wjechał na tę drogę ciągnikiem. Po zakończeniu robót zastaną ustawione znaki oraz barierki zapewniające brak dostępu do ulicy dla pojazdów mechanicznych.

3. Jeśli chodzi o pytanie dlaczego nie wykonywano tych prac w ramach organizowanych robót publicznych informuję, że aby wykonać ten zakres robót trzeba dysponować odpowiednim potencjałem technicznym jak też wiedzą w zakresie wykonywania robót drogowych. Na ten okres nie dysponowaliśmy i nie dysponujemy pracownikami znającymi takie zagadnienia.


Zobacz odpowiedź Urzędu Miejskiego >>>

opublikował: Andrzej Grabowski - 16.01.2010 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2010