Aktualności >>> Akcja "Kwiatek dla Bisztynka" >>>

 .: Więcej zieleni w Bisztynku

Kwiatek dla Bisztynka

"Kwiatek dla Bisztynka" to akcja społeczna zainicjowana przez nieformalną grupę - Klub Kobiet Aktywnych w Bisztynku, jesienią 2011 roku. Akcja miała na celu upiększenie naszego miasteczka "sposobem gospodarczym", a pośrednio, integrację społeczności lokalnej. Zamysł zrealizowano wiosną. Efekty akcji są widoczne. Kwiaty i drzewka przyjęły się i rosną.

Acja rozpoczęła się już jesienią. Chodziło wtedy o zebranie i odpowiednie zabezpieczenie na zimę nasion i sadzonek kwiatów i krzewów, które wiosną miały być posadzone, w zaniedbanych miejscach w Bisztynku, w miejscach nieco na uboczu.

Inicjatywa nabrała rozpędu wiosną. Po uzgodnieniu szczegółów z urzędnikami miejskimi przystąpiono do prac. Efekty tych wspólnych działań to:

1. założenie dwóch klombów kwiatowych przy ulicy Kolejowej;
2. posadzenie szpaleru świerków (ok. 40 szt.) na terenie zielonym przed budynkiem nr 6b, przy ul. Kolejowej;
3. zagospodarowanie otoczenia parkingu przy Diabelskim Kamieniu i posadzenie tam kwiatów;
4. społeczna zbiórka sadzonek kwiatów i drzewek, nasion i roślin cebulkowatych;
5. uzupełnienie kwiatami istniejących już klombów w Bisztynku, np. przy Urzędzie Miejskim;
6. wyznaczenie miejsc do objęcia ich kolejnymi, podobnymi akcjami.

Akcję wspierali mieszkańcy Bisztynka, ale też osoby i instytucje spoza miasteczka, władze samorządowe, lokalne media, młodzież gimnazjalna i radni z komisji edukacji Rady Miejskiej w Bisztynku. Oto wszyscy, którzy wzięli udział w propagowaniu idei i jej fizycznym urzeczywistnieniu:

- Irena Siniuk
- Zofia Malina
- Irena Kiliszewska
- Bogumiła Ryś
- Władysława Bryl
- Regina Piekarczyk
- Magdalena Gutkowska
- Franciszka Kuczyńska
- Grażyna Podsiadło
- Jadwiga Winciun i synowie: Ryszard i Jerzy
- Bogusława Januszewicz
- Halina Niebrzydowska
- Halina Grendzińska
- Teresa Krawiecka
- Anna i Edward Adamusowie
- Tomasz Gralla - Olsztyn
- Nadleśnictwo w Bartoszycach
- Andrzej Grabowski.
 Władysława Bryl, and - 28.06.2012 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2012