Aktualności >>> Koniec roku szkolnego >>>

 .: Teraz pójdą już do gimnazjum

A teraz już wakacje :-)

19 czerwca uroczyście zakończono rok szkolny 2008/2009. Z urządzeniami rejestrującymi obraz i dźwięk towarzyszyliśmy uczniom Szkoły Podstawowej w Bisztynku. Ze szczególnym sentymentem - klasie VIB.

Uroczystości zakończenia roku szkolnego rozpoczęły się apelem, wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Uczennice, które stanowiły poczet sztandarowy, przekazały swe obowiązki młodszym koleżankom. Obowiązki przewodniczącego rady uczniów od Artura Grabowskiego (z VIB) przyjęła Oliwia Sobótka. Uczniowie klas szóstych pożegnali się ze szkołą i nauczycielami specjalnym montażem słowno-muzycznym. Uczniowie klas piątych obiecali, że godnie zastąpią swych starszych kolegów.

Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody burmistrza, kóre wręczyła Krystyna Zawistowska - wiceburmistrz Bisztynka. Z rąk dyrektor Teresy Maciorowskiej i wicedyrektor Anny Pietkiewicz nagrody otrzymali pozostali wyróżniający się uczniowie. Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Kobryń podziękowała za naukę i wychowanie dzieci i wręczyła dyrektor Maciorowskiej kosz... prawdziwków.

Po apelu wszyscy uczniowioe rozeszli się do klas, aby otrzymać świadectwa. Także klasa VIB. Po raz ostatni zawitali w klasie nr 24. Po raz ostatni zasiedli w ławkach Szkoły Podstawowej w Bisztynku jako jej uczniowie. Otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o zdaniu egzaminu. Roześmiani i ucieszeni rozpoczynającymi się wakacjami, ale nie bez refleksji. We wrześniu spotkają się w gimnazjum, ale już nie wszyscy i niekoniecznie w jednej klasie. Zakończyli właśnie ważny etap w swoim życiu. Teraz będzie coraz trudniej...

Zobacz film >>> Zobacz film >>> Zobacz film >>>

Andrzej Grabowski - 20.06.2009 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2009