Główna >>> Kobieta Niezwykła >>>

 .: Głosuj na Kobeity Niezwykłe

Kobieta Niezwykła Powiatu Bartoszyckiego

Pięć pań z Bisztynka i gminy Bisztynek zostało nominowanych do miana Kobiety Niezwykłej Powiatu Bartoszyckiego 2011. Rozpoczęło się już głosowanie.

Głosować można za pomoca sms-ów oraz kuponów drukowanych w "Gońcu Bartoszyckim". Głosowanie potrwa do 9 marca 2012 r. W plebiscycie tym wśród 22. pań z terenu całego powiatu bartoszyckiego znalazły się:

Władysława BRYL (sms: GB.KN.4) - Bisztynek
Bożena DĄBROWSKA (GB.KN.5) - Sułowo
Jadwiga KUŹLIK (GB.KN.12) - Nowa Wieś Reszelska
Zofia ŁOMŻYŃSKA (GB.KN.13) - Troksy
Irena SUJETA (GB.KN.18) - Sątopy-Samulewo.

UWAGA!!! - Z udziału w plebiscycie zrezygnowała Kamila Zawadzka zatem nie ma sensu oddawania głosów na tę kandydatkę. Wkrótce zresztą, jej dane zostaną usunięte z poniższej listy.

O zasadach głosowania oraz krótkie uzasadnienia nominacji możesz przeczytać na stronach portalu "Gazety Olsztyńskiej" >>>Poniżej zamieszczamy aktualne wyniki głosowania sms-owego.UWAGA !!! Wypełnione kupony wycięte z "Gońca Bartoszyckiego" można dostarczać bezpośrednio do niżej podpisanego, a zobowiązuję się dostarzyć je do redakcji w odpowiednim czasie :-)

Andrzej Grabowski - 20.02.2012 r.

© Copyright by www.bisztynek24.pl 2003-2012