Aktualności >>> Dbaj o kominy i wentylację. Czad jest cichym zabójcą >>>

 .: Przestrzeganie tych zasad może uratować życie

Strażacy informują i przypominają zasady użytkowania
urządzeń grzewczych i wentylacyjnych

Strażacy wciąż apelują, aby w okresie grzewczym dbać o należyty stan kominów i przewodów wentylacyjnych. Co tydzień notują przynajmniej jeden pożar sadzy. Na szczęście nie odnotowali przypadków zatrucia czadem, ale przestrzegają przed nim.

Jesienna pora to najwłaściwszy moment przed sezonem grzewczym, by dokładnie sprawdzić i wyczyścić przewody kominowe i spalinowe, bowiem zima to kiepski czas na sprawdzanie kominów, kiedy dachy pokryte są śniegiem i często występują niekorzystne warunki atmosferyczne (silny wiatr, opady deszczu lub śniegu).

To właśnie w tym szczególnym okresie, kiedy sezon grzewczy jest w pełni często dochodzi do awarii przewodów kominowych. Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować pęknięcia i nieszczelności w przewodzie kominowym.

Z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej, największe zagrożenie pożarowe stanowią przewody kominowe w budynkach starych, gdzie najczęściej występują wady konstrukcyjne, przestarzała technologia, a także ich nieprawidłowa eksploatacja i konserwacja, często doprowadzające do powstawania pożarów.

Wśród wielu okoliczności, w jakich komin może być przyczyną pożaru poprzez zapalenie się w nim nagromadzonej sadzy są:

>>> wydobywanie się iskier lub palących się cząstek opału, które, padając na łatwo palny materiał, mogą zainicjować pożar;

>>> nagrzewanie się do temperatury samozapalenia elementów konstrukcyjnych wpuszczonych do komina ( np. belek podtrzymujących konstrukcję dachu);

>>> zapalenie się sadzy może też spowodować bardzo niebezpieczne pęknięcie komina, które często bywa niewidoczne, ale groźne w skutkach i może być przyczyną zaczadzenia. Ponadto podczas pożaru sadzy w kominie może nastąpić wydostanie się płomienia i iskier poprzez drzwiczki wyciorowe.

Nieszczelny przewód spalinowy oznacza, że będą się wydostawały gazowe, niebezpieczne produkty spalania. Najbardziej niebezpieczny jest czad, który może spowodować wręcz śmiertelne zagrożenie dla mieszkańców. Czad (tlenek węgla) jest bezbarwny i bezzapachowy, jest więc tym groźniejszy ponieważ nie odbieramy żadnego sygnału o zagrożeniu.

Należy również pamiętać o tak ważnym i nieodzownym elemencie jak sprawna i wydajna wentylacja szczególnie w pomieszczeniach w których, zainstalowane są piecyki zasilane gazem czy olejem opałowym.

W przypadku braku skutecznie działającej wentylacji spowodowanej np. brakiem nawiewników w oknach z PCV, zbyt szczelnymi drzwiami wejściowymi lub w przypadku kiedy kratki wentylacyjne są niedrożne tlenek węgla nie będzie usuwany kanałami wywiewnymi.

Brakujące powietrze może być w takiej sytuacji zasysane z zewnątrz przez kanał wentylacyjny. Wraz z nim do pomieszczenia mogą być wciągnięte z zewnątrz również spaliny.

Takie sytuacje nie należą do rzadkości. Szczególnie często zdarzają się zimą, kiedy chęć zatrzymania ciepła w pomieszczeniach za „wszelką cenę” skłania użytkowników do uszczelniania wszelkich otworów, którymi powietrze mogłoby się dostawać do pomieszczenia, a także kratek wywiewnych, którymi ewentualne produkty niepełnego spalania mogłyby się z nich wydostać.

Tymczasem do prawidłowego działania komin potrzebuje odpowiedniej ilości powietrza. Gdy mniej go wpływa niż wypływa, dochodzi do tego, że wentylacja łapie bieg wsteczny i dochodzi do cofania się powietrza. To zwiększa ryzyko pojawiania się czadu.

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi zanieczyszczenia z przewodów kominowych należy usuwać w okresie ich użytkowania:

>>> co najmniej raz na 3 miesiące, gdy do ogrzewania używamy drewna, węgla lub innego paliwa stałego (np. pellet);

>>> co najmniej raz na 6 miesięcy, gdy używamy gazu lub oleju opałowego;

>>> co najmniej raz w miesiącu w przypadku zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych, niezależnie czym są opalane;

>>> ponadto we wszystkich budynkach, w których odbywa się proces spalania raz w roku należy usunąć zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Czyszczenie przewodów kominowych (dymowych) i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie, jednak wymagania te nie dotyczą budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gdzie czynności te możemy wykonać samodzielnie.

Dodatkowo wszystkie przewody wentylacyjne i kominowe powinny być co najmniej raz w roku poddane kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego – a przede wszystkim pęknięć i innych nieszczelności.

Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z tlenkiem węgla należy stosować się do kilku prostych zasad:

Zapewnijmy odpowiednią wentylację pomieszczeń, szczególnie tych w których znajdują się piecyki lub inne urządzenia grzewcze:

>>> Nie zasłaniajmy kratek wentylacyjnych;

>>> Z pomocą fachowców dokonujmy okresowych przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczych;

>>> Usuwajmy zanieczyszczenia z przewodów kominowych i wentylacyjnych;

>>> Zainwestujmy w czujniki tlenku węgla.

st. kpt. Marek Wojczulanis - 17.10.2016 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2016