Aktualności >>> Zaczęły się wakacje >>>

 .: Koniec roku szkolnego 2010/2011 w Bisztynku

Kolejny rok nauki już za nimi.

Zakończył się rok szkolny 2010/2011. W Szkole Podstawoej i w Gimnazjum Publicznym w Bisztynku odbyły się, z tej okazji, uroczyste apele połączone z pożegnianiem uczniów najstarszych klas. Podstawówkę opuściło 27. szóstoklasistów. Naukę w Gimnazjum zakończyło 69. uczniów klas trzecich.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Bisztynku rozpoczęła się już o godz. 8.00 i przebiegała według typowego, sprawdzoengo przez lata, scenariusza. Sztandar szkoły przejął nowy poczet w składzie: Igor Furgała - chorąży, Kasia Fiedorowicz i Eliza Głód - przyboczne. Absolewenci szkoły złożyli ślubowanie. Przyrzekli m.in godnie reprezentować swoją szkołę w dalszym życiu. Nową szefową samorządu uczniowskiego została Oliwia Kuczyńska. Absolwentów pożegnali, wierszem i piosenką, uczniowie młodszych klas.

Pożegnano też, odchodzącą na emeryturę, nauczycielkę Bogumiłę Ryś, nazywaną powszechnie Panią Bożeną. - Przekroczyła próg tej szkoły 54 lata temu i pozostała w niej aż do dziś, z krótkimi przerwami - mówiła o Bogumile Ryś - Teresa Maciorowska - dyrektorka szkoły. - Pani Bożena zajmowała się, w naszej szkole, zajęciami na świetlicy i zajęciami plastycznymi. Została wyróżniona wieloma odznaczeniami i nagrodami. Ma olbrzymie sukcesy zawodowe, będące jednocześnie sukcesami jej wychowanków - mówiła dyrektorka.

Podziekowania za pracę pedagogiczną złożyli jej burmistrz Bisztynka Jan Wójcik - który wręczył p. Ryś nagrodę, dyrekcja szkoły, rodzice i uczniowie.

Szkoła pożegnała się też z katechetą, Krzysztofem Nowodzielskim, kóry pracował w niej przez jeden rok, ale był osobą bardzo lubianą, o czym świadczyło całe naręcze kwiatów jakie otrzymał głównie od uczniów.

Burmistrz Bisztynka ufundował nagrody dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Otrzymali je: Beata Sadziak, Grzegorz Romanowski i Patryk Utkała. Burmistrz, życząc uczniom udanych i bezpiecznych wakacji wspomniał o "nieco gorszej formie szkoły w tym roku szkolnym". Sprawę słabych wyników sprawdzianu klas szóstych poruszyła tez dyrektorka szkoły, podkreślając jednak, że część uczniów sprawdzian napisało na bardzo wysokim poziomie.

W Szkole Podstawowej w Bisztynku uczyło się w tym roku szkolnym: w klasach I-III - 112 uczniów (z których 3. nie otrzymało promocji), w klasach IV-V - 79 uczniów (2. bez promocji), a klasach VI - 27 uczniów (1 bez promocji).

W Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Bisztynku naukę zakończyło 69. uczennic i uczniów klas trzecich. Ich również, podobnie jak w szkole podstawowej, żegnali uczniowie klas młodszych. Absolwenci złożyli też ślubowanie na sztandar szkoły. W skład nowego pocztu sztandarowego weszli: Damian Giczewski - chorąży i Diana Kuczyńska oraz Judyta Kuczyńska - przyboczne. Obowiązki nowego przewodniczącego samorządu uczniowskiego objął Dawid Chęciński.

Dyrektor szkoły Mirosław Domżalski pożegnał nauczycieli, kórzy już nie będą uczyć w gimnazjum. Są to: ks. Sławomir Brewczyński, Krystyna Kijewicz, Maria Buszkiewicz i Magdalena Marczak.

Burmistrz Bisztynka ufundował i wręczył nagrody uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe. Nagrody te otrzymali: Ewelina Kosiorek, Patrycja Błaziak, Sebastian Jaszczak i Szymon Banaszek (sport).

Wyróżniono też nagrodami książkowymi kilkudziesięciu uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen 4,75 i co najmniej ocenę bardzo dobrą ze sprawowania.

Uroczysty apel zakończył się występem artystycznym gimnazjalnych wokalistów.

Andrzej Grabowski - 22.06.2011 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2011