Aktualności >>> Najlepsi w powiecie w udzielaniu pierwszej pomocy >>>

 .: Powtórzyli sukces sprzed roku

Gimnazjaliści z Bisztynka najlepsi
w udzielaniu pierwszej pomocy

Zespół reprezentujący Gimnazjum publiczne im. Jana Pawła II w Bisztynku, po raz drugi z rzędu okazał się najlepszy w powiecie podczas Mistrzostw Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Zawody rozpoczęły się o godzinie 10. Przygotowanych było 6 stacji, z czego jedna dotyczyła nauki udrażniania dróg oddechowych u dziecka, a pozostałe to punktowane stacje urazowe, gdzie trzeba było fachowo udzielić pierwszej pomocy.

Na stacjach uczniowie spotkali się z poparzoną osobą, oraz taką, która poślizgnęła się na mokrej podłodze i miała złamanie otwarte.

Był też upadek z drabiny oraz osoba nieprzytomna,a także test wiedzy. Byliśmy oceniani przez lekarza, strażaków oraz ratownika medycznego.Trzeba było dbać o własne bezpieczeństwo, wsparcie psychiczne poszkodowanych, właściwie rozpoznać sytuację i udzielić pomocy oraz wezwać pogotowie ratunkowe.

Konkurowaliśmy z 8 gimnazjami. Wygraliśmy z Gimnazjum w Kinkajmach - IImiejsce i z Zespołem Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania.

W mistrzostwach brały też udział szkoły ponadgimnazjalne. Mistrzostwa otwierał starosta i prezes PCK Wojciech Prokocki, a puchary wręczał burmistrz Bartoszyc Piotr Petrykowski.

W zeszłym roku Gimnazjum Publiczne w Bisztynku też zajęło pierwsze miejsce w powiecie.

Beata Majewska - 16.05.2016 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2016