Aktualności >>> Konkurs o Warmii w szkole podstawowej >>>

 .: Zmagali się z trudnymi pytaniami o Warmii

Konkurs wiedzy o Ziemi Warmińskiej

Pierwszy dzień wiosny i tradycyjny już Dzień Wagarowicza w szkole podstawowej w Bisztynku był okazją do zorganizowania konkursu wiedzy o jej patronie, czyli o Ziemi Warmińskiej.

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku zorganizowała, z okazji Dnia Wagarowicza, czyli w pierwszym dniu wiosny, konkurs wiedzy o swym patronie.

Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich klas szkoły przez swoich przedstawicieli wyłonionych wcześniej w indywidualnych eliminacjach. Tak więc, klasę reprezentowali ci uczniowie, którzy idywidualnie okazali się najlepsi, wiedzieli najwięcej o Warmii.

Pytania i zadania konkursowe do łatwych nie należały. Jury konkursu w młodszych klasach musiało korzystać ze specjalnej ściągawki zawierającej prawidłowe odpowiedzi.

- Uczniowie byli przygotowywani do konkursu i poznawali legendy, baśnie i bajki warmińskie. Jury takich przygotowań nie mało i stąd musiało korzystać ze ściągawki - śmiała się dyrektorka szkoły Teresa Wołkowicz-Maciorowska.

- Jedno z zadań polegało na odgadnięciu o jakiej legendzie, czy baśni opowiada rysunek, kóry drużyna wylosowała. Było to jedno z najtrudniejszych zadań przeznaczonych dla klas pierwszych i drugich. W Bisztynku niewiele osób zna legendę dotyczącą np. jeziora Plusznego - wyjaśniała dyrektorka.

Drużyny uczniów starszych, z klas IV-VI najpierw odpowiadały na pytania najczęściej dotyczące historii Bisztynka. Tu też pytania do łatwych nie należały. Chyba niewielu mieszkańców miasteczka łatwo odpowiedziałoby na pytanie "jaką funcję pełnił budynek dzisiejszej szkoły w czasie II wojny światowej?" lub "jaką funkcję dziś ma budynek przedwojennego dworca kolejowego w Bisztynku?" (***)

Drużyny musiały też przyporządkować herby miast do ich nazw oraz przyporządkować niektóre obiekty zabytkowe do poszczególnych miast. O ile z herbami żadna z drużyn kłopotów nie miała, to już zabytki myliły im się stosunkowo często. Konkatedrę św. Jakuba w Olsztyna przyporządkowywano Braniewu, a np. nowy ratusz w Olsztynie nazwano domem kultury w Olsztynie. Wysoka Brama z Olsztyna znalazła się w Lidzbarku Warmińskim.

Mimo tych błędów poziom wiedzy uczniów szkoły na temat ich patrona okazał się bardzo duży.

Ostatecznie w rywalizacji klas młodszych przyznano dwa równorzędne I miejsca klasom Ia i IIb, bo nawet dogrywka prowadzona aż do wyczerpania pytań konkursowych nie przyniosła rozstrzygnięcia.

Wśród klas trzecich zwyciężyła klasa IIIb, a wśród klas IV-VI ostatecznie zwyciężyła drużyna "A" z klasy VI, która w dogrywce lepiej zaśpiewała znaną na Warmii pieśń "O Warmio moja miła...". Rywalizująca z nią drużyna "B" klasy VI nie dość dobrze znała słowa pieśni, będącej także hymnem Szkoły Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku.

- Ten konkurs będzie wydarzeniem cyklicznym - powiedziała nam dyrektorka szkoły. - Zorganizowaliśmy go po raz pierwszy po uzyskaniu imienia Ziemi Warmińskiej. Wiemy teraz jakie błędy popełniliśmy i nabraliśmy doświadczenia jak w przyszłości go lepiej zorganizować.

Dzień Wagarowicza w bisztyneckiej podstawówce zakończył się występem Teatru Profilatyczngo "Kurtyna Kraków". Teatr zaprezentował dostosowane do wieku odbiorców spektakle profilaktyczne "Dzieci całego świata" - dla klas I-III i "Zdążyć przed dzwonkiem" - dla klas IV-VI.

Drugi ze spektakli mówił m.in. o przyjaciołach z Facebooka i tych realnych oraz o tym którzy, w razie potrzeby, okażą się prawdziwymi przyjaciółmi.

Materiał znajdziesz także na portalu:Andrzej Grabowski - 21.03.2014 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2014