Aktualno¶ci >>> OdwiedĽ Krzewinę !!! >>>

 .: Krzewina, gm. Bisztynek

JEST TAKA MIEJSCOWO¦Ć - KRZEWINA

Krzewina (niem. Strauchmühle) leży około 3 kilometrów od Bisztynka, około 800 metrów od drogi krajowej nr 57. Trzeba tam dojechać drog± wykonan± z betonowych płyt. Drogę wykonano jeszcze "za czasów" funkcjonowania PGR. Przy czym ów PGR miał w nazwie "Bisztynek", a jedynie jego siedzib± była Krzewina.

Nie udało nam się znaleĽć danych na temat roku powstania wsi. Jedyny dokument jakim dysponujemy to mapa katastralna z 1896 roku, gdzie widoczna jest nazwa miejscowo¶ci i kilka budynków gospodarczych i mieszkalnych. Wszystko wskazuje na to, że Krzewina wówczas był po prostu dużym gospodarstwem rolnym, a budynki mieszkalne przeznaczone były dla pracowników tego gospodarstwa.

Na mapie poniżej widzimy też, że wówczas do Krzewiny dojeżdżało się inn± drog± niż dzi¶. Prowadziła (przynajmniej jej fragment) przez dzisiejsze pola uprawne i jej ¶lady można zobaczyć na mapie satelitarnej.

Nazwa Strauchmühle wskazuje, że znajdował się w Krzewinie młyn. Słowo "Strauch" oznacza "krzew, krzak", a "Mühle" oznacza "młyn". Mapa, której fragment widzicie niżej, pokazuje zreszt± wiatrak posadowiony przy skrzyżowaniu drogi do Troszkowa i dawnej drogi do Krzewiny. Podobny obiekt pokazany jest także na "górze Owczej" (Lammensberg) w Bisztynku, ale o tym kiedy¶...

Dzi¶ Krzewina to kilka domów wybudowanych w czasach PRL dla pracowników PGR, które obecnie stanowi± własno¶ć prywatn± i z biegiem czasu, ustawicznie poprawiaj± swój wygl±d. To także dwa tzw. czworaki, budynki starsze, być może około stuletnie, w których mieszcz± się mieszkania socjalne gminy Bisztynek. Przybywaj±cych do Krzewiny wita przydrżny, drewniany krzyż ustawiony w metalowym ogrodzeniu i zawsze przystrojony kwiatami.

W miejscu siedziby dawnego PGR jest dzi¶ prywatne przedsiębiorstwo rolne.

Krzewina otoczona jest pagórkami poro¶niętymi głównie li¶ciastymi zadrzewieniami. Przepływa przez nie malowniczy strumień. W zadrzewieniach tych, już od wczesnego lata znaleĽć można kilka gatunków grzybów, ale dokładnej lokalizacji nie wskażemy, gdyż Krzewinianie strzega tych tajemnic.

Dodamy jeszcze ciekawostkę. Najsłynniejszy obiekto o nazwie Strauchmühle znajdował się... w Gdańsku-Oliwie. Był to fragment tej dzielnicy Gdańska. z pensjonatem-uzdrowiskiem (Luftkurort, czyli "kurort ze zdrowym powietrzem"). Powietrze w "naszej" Krzewinie jest równie zdrowe co w Gdańsku, tyle że nie jest przesycone jodem, a zapachami pobliskich zadrzewień. Nie tak jak jeszcze w latach 80-tych XX wieku - "zapachem" kiszonki kukurydzianej i obornika - co wspominamy w kontek¶cie ewentualnej budowy w Bisztynku zakładu przetwarzaj±cego oba te komponenty, a nie w kontek¶cie PGR-u. Okres "pegeerowski" dla Krzewiny był bowiem czasem najlepszym w jej historii, o czym może ¶wiadczyć choćby ostatnie z zamieszczonych tu zdjęć. Zdjęcie załogi PGR Bisztynek z roku (prawdopodobnie) 1985.

Z krzewiny jest niedaleko do miejscowo¶ci, a raczej osady Brzezinki (niem. Birkenau) i do Troszkowa oraz L±dka. W "drug± stronę" można dotrzeć do Sękit (dzi¶ ta nazwa juz administracyjnie nie funkcjonuje) i do Sułowa, a wcze¶niej do Kokoszewa (niem. Gerthen).


Pokaż Krzewina na większej mapie

Andrzej Grabowski
admin@bisztynek24.pl

21.07.2011 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2011