Aktualności >>> Plac zabaw powstaje w Krzewinie >>>

 .: W Krzewinie sami budują plac zabaw

Plac zabaw w czynie społecznym w Krzewinie

Krzewina będzie kolejną miejscowością w której powstanie plac zabaw dla dzieci. Prace porządkowe, na terenie gdzie plac będzie, wykonali sami mieszkańcy przy wsparciu przedsiębiorców.

Urządzenia na plac zabaw dla dzieci i miejsce rekreacji dla rodziców w Krzewinie zakupione zostały z funduszu sołeckiego. Jeszcze nie ma ich na terenie, gdzie plac będzie się znajdował. Na razie jest to ogrodzone drewnianym ogrodzeniem poletko z którego, siłami sprzętu przedsiębiorcy - Bogana Romanowskiego oraz siłami rąk mieszkańców, usunięto darń, kamienienie i śmieci.

- Samej darni wywieziono 4 wozy - mówili nam mieszkańcy Krzewiny.

Przy porządkowaniu placu pracowała znakomita większość mieszkańców Krzewiny a jeśli nie pracowali, to wsparli tę inwestycję finansowo. Pracowali tam też sami "beneficjenci", czyli dzieci, kore potem będa korzystały z niego.

Wspierał ich dzielnie radn Marek Gach, który dostarczył napoje i lody dla ochłody i został przekonany do udielenia wsparcia finansowego tych działań. Zakupionojuz nasiona trawy, ktorą mieszkańcy zasieją i będa uprawiać. Urządzenia placu pojawią sie na nim już za kilka dni.Andrzej Grabowski - 28.04.2013 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2014