Aktualności >>> Trzeba tu zrobić porządek! >>>

 .: Nieporządek przy szopach na ul. Słonecznej

Slumsy z ulicy Słonecznej

Opublikowane przez nas śmieciowe materiały skłoniły mieszkańców do reakcji na podobne zjawiska występujące w Bisztynku. Otrzymaliśmy już kilka zgłoszeń o nielegalnych wysypiskach i o bałaganie w pobliżu różnych posesji. Także z ulicy Słonecznej, z osiedla zamieszkałego przez najliczniejszą grupę mieszkańców naszego miasteczka.

Sprawę bałaganu przy szopach i garażach przy ul. Słonecznej w Bisztynku sygnalizowano nam już kilka razu. Głównie w kontekście drobiu, który hodowany jest przez wiekową już mieszkankę tejże ulicy i która nie reaguje na prośby sąsiadów o utrzymanie porządku przy jej "kurniku" i takie nadzorowanie ptactwa, by nie szukało pożywienia na okolicznych działkach i świeżo obsianych grządkach.

Przyznajemy, że niezbyt intensywnie zajmowaliśmy się zgłoszeniami, bo pani jest już starszą osobą, hodowla drobiu jest jej prawdziwą pasją i rozrywką, no i nie wszystkim ów drób przeszkadza.

Wczoraj (9 maja 2013 r.) otrzymaliśmy jednak kolejny mail od Internautki (imię i nazwisko znane red.) w sprawie m.in. drobiu. Oto co do nas napisała:

"Do napisania do Pana "ośmieliły" mnie obrazki z ul. Owczej i ul. Szkolnej. Często chodzę na spacer polną drogą w kierunku Troszkowa. Przechodzę obok ogromnego bałaganu i brudu (po prawej stronie) za ostatnim blokiem na ul. Słonecznej. Jak się na to patrzy, to człowieka ogarnia czarna rozpacz! Wokół piękna wiosna, a tu taki widok! Nie dość, że ludzie stawiają garaże i jakieś budki bez zezwolenia, to jeszcze śmiecą! Nie chce im się wynieść śmieci do kontenera, tylko robią wysypisko tuż za działką pana F.

Na dodatek drób, który jest hodowany przez jedną z mieszkanek z ul. Słonecznej "żywi" się na okolicznych działkach (sama to widziałam nie jeden raz!).

Byłabym wdzięczna, gdyby Pan pokazał ten problem. Nie mam możliwości zrobienia zdjęć, dlatego proszę o to Pana. A przy okazji może policja się zainteresuje?

Wiele miesięcy temu zgłaszałam problem radnej z ul. Słonecznej. Obiecała tym się zająć, ale obietnicy nie dotrzymała."


Sprawdziliśmy a efekty widoczne są poniżej. Obrazy jak ze slumsów. Ma rację Internautka, że teren należy uporządkować. Może nie należy od razu angażować w to policji, bo są inne metody. Te administracyjne. Jest bowiem w naszej gminie akt prawny zwany "Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek" na podstawie którego w odpowiedni sposób reagować może np. burmistrz lub służby sanitarne.

"Regulamin" mówi też o tym w jakich warunkach zezwala się na hodowlę drobiu. Zapewniam, że warunki te w miejcu sfotografowanym nie są zachowane, choćby dlatego, że kury i ptactwo innych gatunków spaceruje sobie swobodnie i gdzie chce.

Sprawę polecamy łaskawej uwadze sąsiadów, użytkowników garaży i szopek oraz władz odnośnych.WYCIĄG Z REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY I MIASTA BISZTYNEK

Rozdział VII.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.


§ 18. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy śródmiejskiej, wielorodzinnej, jednorodzinnej, w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, centrach handlowych, strefach przemysłowych, ogrodach działkowych i obszarach zabudowanych budynkami rekreacji indywidualnej,

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie, na których rozpoczęto inwestowanie zgodne z tymi planami,

3. Na nieruchomościach objętych zabudową jednorodzinną dopuszcza się utrzymywanie jedynie drobiu, królików oraz drobnych zwierząt gospodarskich na potrzeby własne gospodarstwa domowego pod warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) oddalenia ogrodzonych wybiegów o minimum 5 m od granicy nieruchomości.

4. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie Gminy poza budynkami do tego celu przeznaczonymi,

5. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, a nieprzeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do utrzymywania zwierząt spełniających wymogi odrębnych przepisów;
2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

Andrzej Grabowski - 10.05.2013 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2013