Aktualności >>> Lesniczy mówił uczniom o przyrodzie i jej zaśmiecianiu >>>

 .: Uczniowie z Sątop spotkali się z leśniczym

UCZNIOWIE Z SĄTOP POSPRZĄTALI KAWAŁEK ŚWIATA,
ALE NAJPIERW SPOTKALI SIĘ Z LEŚNICZYM

Spotkanie z leśniczym leśnictwa "Kamieniec" Ryszardem Żuchowskim poprzedziło akcję "Sprzątanie świata - Polska" w Szkole Podstawowej w Sątopach. Rok 2011 jest Międzynarodowym Rokiem Lasów i stąd akcja edukacyjna wśród najmłodszych.

Dziś, nie tylko w Sątopach, prowadzona jest akcja "Sprzątanie świata - Polska". W Sątopach jednak miała ona wyjątkowy charakter. Sama akcja poprzedzona została zajęciami edukacyjnymi przeprowadzonymi przez leśniczego Ryszarda Żuchowskiego.

- Rok bieżący jest Międzynarodowym Rokiem Lasów, a dziś mamy też akcję sprzątania świata organizowaną przez Fundację Nasza Ziemia pod patronatem Lasów Państwowych - mówił Ryszard Żuchowski. - Patronat honorowy nad akcją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Jednak nie tylko dlatego, że jest taka akcja i taki rok wybrałem się do uczniów z Sątop.

- Jestem przekonany, że edukację ekologiczną i przyrodniczą trzeba prowadzić właśnie wśród najmłodszych - mówił Żuchowski. - To dzieci najskuteczniej zwrócą uwagę dorosłym, aby nie wyrzucali śmieci w lasach, ale nie tylko w lasach. To one wkrótce korzystać będą z dobrodziejstw przyrody, lasów. Na pewną chcą, aby ta przyroda była nadal piękna. Dlatego tu jestem - wyjaśniał leśniczy.

W trakcie spotkania leśniczy opowiedział uczniom o pomnikach przyrody, obszarach chronionych, roślinach i zwierzętach chronionych występujących w pobliżu Sątop i Bisztynka, a w tym o około 300 letnim dębie, o obwodzie pnia wynoszącym 630 cm, bobrach, storczykach itp. Mówił o problemie zaśmiecania lasów przez pseudoturystów, który występuje także w lasach wokół Bisztynka. Dzieci otrzymały od lesnika zestaw gadżetów, które przypominać im będą o konieczności utrzymania porządku w lasach i o ich ochronie.

W ramach akcji sprzątania świata uczniowie zebrali dziesięć worków śmieci z najbliższego otoczenia szkoły w Sątopach.


Andrzej Grabowski - 16.09.2011 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2011