Aktualności >>> Zostaną małymi WIELKIMI ratownikami >>>

 .: W przedszkolu uczą się pierwszej pomocy

mali WIELCY ratownicy
to przedszkolaki z Bisztynka

Trzecią już edycję akcji "mali WIELCY ratownicy" zainaugurowano w przedszkolu w Bisztynku, które nie uczestniczyło w poprzednich edycjach. Troje ratowników medycznych przybliżało przedszkolakom zawód ratownika, wyposażenie karetki i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Stowarzyszenie "mali WIELCY ratownicy" rozpoczęło 13 października III edycję akcji o tej samej nazwie. Inauguracja nastąpiła w Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku, które nie uczestniczyło w poprzednich edycjach. To akcja ratowników medycznych popularyzujących wiedzę o zasadach udzielania pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia życia.

Dlaczego skierowana jest do przedszkolaków? Na to pytanie odpowiedział nam Bartłomiej Chilmanowicz, zawodowy strażak i ratownik medyczny.

- Chcemy uczyć udzielania pierwszej pomocy już od najmłodszych lat. W ten sposób kształtujemy pewien nawyk, oswajamy dzieci z zawodem ratownika, strażaka, policjanta a one doskonale zapamiętują to co im pokazujemy - twierdzi Bartłomiej Chilmanowicz.

- Dzieci, w przeciwieństwie do dorosłych, nie mają obaw przed zastosowaniem np. automatycznego defibrylatora. Ten sprzęt, dostępny już w wielu miejscach, z powodzeniem może obsłużyć nawet dziecko. Dziecko nie jest w stanie resuscytować osoby dorosłej, ale jest w stanie udzielić takiej pomocy rówieśnikowi lub skłonić towarzyszącą mu dorosłą osobę do podjęcia działań. Takie są nasze doświadczenia z poprzednich edycji naszej akcji - wyjaśnia Chilmanowicz.

W przedszkolu w Bisztynku, dzieci z najstarszej przedszkolnej grupy zapoznały się z wyposażeniem karetki, zdobyły pierwsze informacje o zawodzie ratownika medycznego i strażaka, zobaczyły symulowane elementy akcji ratowniczych.

Akcja obejmuje 5 spotkań w ciągu roku szkolnego. Dzieci dowiedzą się jakie są numery alarmowe, jak prawidłowo powiadomić o wypadku lub nagłym zachorowaniu służby ratunkowe i jakie podjąć kroki dla ratowania osoby zagrożonej.

Zajęcia w przedszkolu prowadzili: Bartłomiej Chilmanowicz, Barbara Jarkowska (ratownik medyczny, pielęgniarka) i Anna Radziwon-Duda (ratownik medyczny, pielęgniarka).

Andrzej Grabowski - 14.10.2016 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2016