Aktualności >>> Msza św. w kapliczce św. Marty w Bisztynku >>>

 .: Msza w kapliczce św. Marty w Bisztynku

UCZCILI ŚWIĘTĄ MARTĘ - NAJDAWNIEJSZĄ PATRONKĘ BISZTYNKA

W kapliczce świętej Marty w Bisztynku tylko raz w roku odprawiana jest zaplanowana Msza św. Zawsze 29 lipca, w dniu św. Marty (z Betanii) - najdawniejszej i pierwszej patronki Bisztynka, a raczej wsi Strowangen w oparciu o którą miasteczku nadano przywilej lokacyjny. Poza tym nabożeństwem w kapliczce odprawiane są czasem msze pogrzebowe, a w maju tradycyjne nabożeństwa majowe.

Z samą kapliczką wiąże się ciekawa historia. Gdy w 1385 roku biskup Henryk Sorbom nadawał Bisztynkowi prawa miejskie i wydał akt lokacyjny, włączył do miasteczka istniejącą już wieś Strowangen, w której istniał kościół pod wezwaniem św. Marty, wodny młyn zbożowy, olejarnia i karczma. Kościół św. Marty został "zastąpiony" przez okazalszy kościół miejski pod wezwaniem św. Macieja. Miejscowa tradycja zachowała jednak w pamięci przez stulecia ów pierwotny kościół i to do tego stopnia, że poświęcony w 1633 roku drugi kościół miejski pw. św. Michała Archanioła mieszkańcy z uporem nazywali kościołem św. Marty. Aby tego uniknąć, w 1859 roku na terenie dawnej wsi Strowangen, zbudowano istniejącą do dziś kaplicę. Wiele wskazuje na to, że w miejscu, gdzie przed wiekami stał pierwszy kościół bisztynecki.

Św. Marta - patronka gospodyń domowych, hotelarzy, kucharek, sprzątaczek i właścicieli zajazdów do dziś czczona jest w Bisztynku, a co roku - 29 lipca - w poświęconej jej kapicy odbywa się Msza św. połączona z odpustem. W tym roku nabożeństwo koncelebrowali ks. Karol Gresik - gość z Kętrzyna i ks. Sławomir Brewczyński - wikary bisztyneckiej parafii. Homilię wygłosił ks. Gresik. Skupił się w niej na roli pracy i modlitwy w życiu człowieka. Nabożeństwo odbyło się z udziałem kilkudziesięciu mieszkańców i mieszkanek Bisztynka, a w tym tych, o imieniu Marta. Świętowanie imienin Marty w Bisztynku jest tradycyjnie połączone z udziałem w tym niezwykłym nabożeństwie.

Andrzej Grabowski - 30.07.2010 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2010