Aktualności >>> Matka Boza Fatimska wkrótce w Bisztynku >>>

 .: Figura z Fatimy trafi do Bisztynka

Matka Boża Fatimska wkrótce
w kościele w Bisztynku

Do kościoła w Bisztynku wkrótce trafi figura Matki Bożej Fatimskiej. Figurę w Fatimie poświęcił ks. Janusz Rybczyński. Jej zakup sfinansowali wierni z parafii w Bisztynku.

Matka Boża miała objawiać się trojgu dzieci w okolicy portugalskiej miejscowości Fatima przez 6 kolejnych miesięcy poczynając od 13 maja 1917 roku. Dziećmi byli: Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos. Kościół katolicki po zbadaniu wydarzeń i treści objawień nie znalazł sprzeczności z doktryną i uznał ich autentyczność w 1930 roku.

Matka Boża miała zachęcać dzieci z Fatimy do pokuty za dusze w czyśćcu cierpiące, do odmawiania codziennie Różańca w intencji nawrócenia grzeszników oraz do modlitwy za pokój. Miała ich też prosić o wybudowanie jej kapliczki w tym miejscu, w Fatimie.

Dziś Fatima jest sanktuarium do którego zdążają liczne pielgrzymki. W miejscu objawień wybudowano bazylikę Matki Bożej Różańcowej.

Już wkrótce do kościoła w Bisztynku trafi figura Matki Bożej Fatimskiej której zakup sfinansowali wierni. Ksądz proboszcz Janusz Rybczyński pojechał po nią do Fatimy i tam ją poświęcił. Nadesłał nam też zdjęcia z tego obrzędu.

Andrzej Grabowski - 30.04.2016 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2016