Aktualności >>> Dzień Jezyka Ojczystego w gimnazjum >>>

 .: Musieli wykazać się wiedzą o języku polskim

Dzień Języka Ojczystego w gimnazjum

Co to jest eufemizm, archaizm i homonim? Między innymi, na takie pytania odpowiadały zespoły klasowe w gimnazjum w Bisztynku rywalizujące w quizie wiedzy o języku polskim zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

We wtorek 23 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Jest to święto ustanowione przez UNESCO w 1999r., którego celem jest ochrona różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Włączyliśmy się do tej akcji, by uświadomić uczniom, że język, jako podstawowe narzędzie komunikacji, podlega różnym zagrożeniom, chociażby „zaśmiecaniu” przez zbędne zapożyczenia. Dodatkowo wielu młodych ludzi nie dba o język ojczysty popełniając nagminnie w swoich wypowiedziach mnóstwo błędów językowych i ortograficznych.

Mając to na uwadze, zorganizowaliśmy w naszej szkole Dzień Języka Ojczystego. Na początku uczniowie obejrzeli spot kampanii "Język polski jest ą ę", której celem jest ochrona znaków diakrytycznych w pisowni polskiej.

Następnie uczniowie wzięli udział w quizie edukacyjnym, którego celem było sprawdzenie podstawowej i niezbędnej wiedzy na temat naszego języka – znajomości pierwszych tekstów w języku polskim, najważniejszych dzieł literackich i ich twórców, pojęć z zakresu teorii literatury i nauki o języku.

I tak czteroosobowe zespoły z każdej klasy odpowiadały na pytania, które były zadawane w formie prezentacji multimedialnej. Okazało się, że poziom zespołów klasowych był bardzo wyrównany i uczniowie świetnie poradzili sobie z dwudziestoma pytaniami.

Między innymi należało wykazać się znajomością utworów Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza i Aleksandra Fredry oraz rozumieć takie pojęcia językowe jak eufemizm, archaizm, homonim.

Najlepszy okazał się zespół z klasy Ib w składzie – Dagmara Zmitrowicz, Patryk Głód, Sylwia Kisielewska i Klaudia Grudna.

II miejsce zajął zespół klasy IIa w składzie: Wiktoria Derbin, Wiktoria Drozdowska, Michał Gołębiewski, Gabriela Banach, natomiast III miejsce zajęła klasa IIIa ( Marta Winiarczyk, Klaudia Mierzejewska, Rafał Dąbrowski i Kacper Wadecki).

Na uwagę zasługuje również fakt, że do naszej akcji włączyły się aktywnie przedstawicielki rady rodziców, które zasiadły w komisji konkursowej – pani Anna Drozdowska, pani Aniela Janik i pani Barbara Winiarczyk.

Należą się również podziękowania pani Halinie Symanowicz – emerytowanej nauczycielce języka polskiego, która zawsze chętnie pomaga w wszelkich konkursach i imprezach szkolnych.

Dodatkowo serdecznie dziękujemy przewodniczącej samorządu uczniowskiego – pani Iwonie Oleksik za nagrody oraz pani Agnieszce Kobryń za przygotowanie bardzo imponującej i słodkiej nagrody – okazałego tortu.

Imprezę przygotowały nauczycielki języka polskiego – Agnieszka Gogalińska oraz Milena Rychcik, natomiast pomocą techniczną służyła Malwina Warych.

Malwina Warych - 26.02.2016 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2016