Aktualności >>> Mogiła z 1914 roku >>>

 .: Mogiła godna upamiętnienia w Nowej Wsi Reszelskiej

Godne upamiętnienie mogiły nieznanego żołnierza z 1914 roku.

Dzięki środkom pozyskanym przez Urząd Miejski w Bisztynku z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, mogiła żołnierza z 1914 roku w Nowej Wsi Reszelskiej została godnie upamiętniona i wyeksponowana. Zyskała ogrodzenie wykonane z granitowych słupków i drewnianych przęseł.

O grobie żołnierza z 1914 roku pisaliśmy wcześniej. Przeczytaj >>> Ponad trzy lata temu siłami mieszkańców Nowej Wsi Reszelskiej został odnowiony. Kilka dni temu został dodatkowo ogrodzony.

- Mieliśmy informacje o tym miejscu i prośbę, aby je lepiej wyeksponować, od sołtys Nowej Wsi Reszelskiej Jadwigi Kuźlik - powiedziała nam Elżbieta Szuksztul z Urzędu Miejskiego w Bisztynku. - Wystąpiliśmy więc do Urzędu Wojewódzkiego o wpisanie tego grobu do ewidencji mogił i cmentarzy wojennych, która tam jest prowadzona.

Nasz wniosek został uwzględniony i miejsce to zostało wpisane do ewidencji - wyjaśniała Elżbieta Szuksztul. - Następnym krokiem było złożenie wniosku o sfinansowanie prac mających na celu wyekspoowanie mogiły. Otrzymaliśmy na ten cel kwotę 3.100 złotych z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie oraz od wojewody. Ta kwota pozwoliła na wykonanie ogrodzenia z kostki granitowej z drewnianymi przęsłami pomiędzy słupkami. Jeszcze nie odebraliśmy prac od wykonawcy, ale stanie się to już wkrótce - wyjaśniała urzędniczka.Andrzej Grabowski - 13.10.2011 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2011