Aktualności >>> Uczniowie z Grzędy zwiedzili muzeum w Olsztynie >>>

 .: Muzealna edukacja uczniów z Grzędy

Uczniowie z Grzędy w muzeum w Olsztynie

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie zwiedzili muzeum w Olsztynie. Odwiedzili olsztyński zamek i Dom Gazety Olsztyńskiej.

Na Zamku uczniowie klas zerowej i pierwszej wzięli udział w zajęciach zabawy z gliną. Natomiast uczniowie klas 2 - 6 skorzystali z edukacji muzealnej o Mikołaju Koperniku. Lekcja muzealna poświęcona najsłynniejszemu mieszkańcowi olsztyńskiego zamku. Dzieci dowiedziały się, jaki ważny urząd sprawował Mikołaj Kopernik mieszkając w Olsztynie, jak bronił zamku przed Krzyżakami, czym była taksa chlebowa i do czego służyła tablica astronomiczna. Jest to tablica służąca do przedstawienia pozornego ruchu słońca w dniach bliskich równonocy wiosennej i jesiennej.

Dzieci zobaczyły np. miejsce, do którego Kopernik (tak jak król!) chodził piechotą.

W Domu Gazety Olsztyńskiej uczniowie klas 0 - 3 obejrzeli wystawę pt. "Drogą przez warmińską wieś". Następnie wzięli udział w zajęciach pt. "Lalki ludowe". W Muzeum Przyrody uczniowie wszystkich klas brali udział w zajęciach "Ciekawostki o zwierzętach Warmii i Mazur" poprowadzonych przez pracownika muzeum, panią Beatę Bonisławską. Na wystawie "Zwierzęta Warmii i Mazur" zgromadzono ponad 250 gatunków zwierząt, od żubra - największego współcześnie żyjącego, lądowego ssaka Europy, po niewielkich rozmiarów owady. Na ekspozycji uczniowie obejrzeli, między innymi, maleńkie ryjówki, wspaniałe orły, ginące już kraski, żółwia błotnego, czy dwumetrowego suma, a także wiele innych ciekawych przedstawicieli naszej fauny.SP w Grzędzie - 16.11.2011 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2011