Aktualności >>> Fotografia z muzyką >>>

 .: Do Twoich zdjęć może zagrać muzyka

I Olsztyński Przegląd Fotografii 2013
"Muzyka w Obrazie"

Zrób zdjęcie temu, co czujesz, że warto utrwalić. Wykonaj cykl takich zdjęć na wybrany przez siebie temat i pomyśl, że może do tego zagrać muzyka. Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie otwiera I Olsztyński Przegląd Fotografii 2013 i zaprasza pasjonatów fotografowania do udziału w trzech działach: Przestrzeń, Człowiek, Ziemia.

Określenia działów tematycznych są symboliczne, pozwalają na autorską interpretację hasła i wskazują jedynie kierunek twórczych poszukiwań. Oczekiwanym warunkiem jest tylko to, by zilustrowane tematy pochodziły z Warmii i Mazur oraz Powiśla.

Kierunki fotograficznych poszukiwań:
PRZESTRZEŃ - osobiste interpretacje emocji, myśli na określony temat, poetyka w ludziach i naturze, poszukiwanie, piękno tajemnicy.

CZŁOWIEK - wszelkie drogi losu, praca, sztuka, pasja tworzenia, drogi przeznaczeń, refleksyjność lub energia.

ZIEMIA - odkrywane krajobrazy, ale też przenikanie historii w miastach lub wsiach, faktura zmian, fascynacje lub apele na rzecz otoczenia.

Wybrane zestawy fotografii zostaną oprawione muzycznie przez zaproszonych muzyków, specjalizujących się w większych formach kompozycyjnych z dziedziny muzyki ilustracyjnej, w tym towarzyszącej spektaklom muzyczno-tanecznym i muzyczno-parateatralnym. Liczyć się będzie klimat i historia, która z muzyką stworzy scenicznie zintegrowaną całość. Organizatorzy liczą na artystyczną impresję proponowanych tematów, na szerszy kontekst obrazowania, ale też i na detal.

Premiera publicznej prezentacji wybranych zdjęć w oprawie muzycznej i scenicznej otworzy I Olsztyńskie Koncerty "Muzyka w Obrazie".

Prawa autorskie wszystkich uczestników w/w premiery zostaną zachowane zgodnie z ogłoszonym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin I Olsztyńskiego Przeglądu Fotografii 2013 znajdziecie na stronie organizatora: www.ceik.eu >>> Organizator czeka na oferty pasjonatów fotografowania. Zapraszamy do przygody, która być może dla kogoś teraz się zaczyna.

Właśnie spadł śnieg. Może to pierwsza okazja na serie impresji zimowych? Organizatorzy czekają.Z cyklu: "Konary". Fot. Elżbieta Mierzyńska

Elżbieta Mierzyńska - 20.02.2013 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2013