Aktualności >>> Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w Sątopach >>>

 .: Poznawali swoje prawa

I Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w Sątopach

Prawa dzieci były tematem zajęć przeprowadzonych w szkole w Sątopach z okazji I Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Zajęcia w klasach młodszych prowadzili ich starsi koledzy - Ambasadorowie Praw Dzieci.

20 listopada obchodziliśmy 25 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka. Po raz pierwszy ten dzień obchodzony był w Polsce.

W szkole w Sątopach odbyły się z tej okazji zajęcia edukacyjne. Kto najlepiej zrozumie dziecko? Inne dziecko. Kierując się tym przekonaniem wychowawcy klas wybrali po dwie osoby z klas IV-VI, którzy zostali na ten dzień Ambasadorami Praw Dziecka i przeprowadzili zajęcia edukacyjne w klasach I-III. Wcześniej Ambasadorzy przeszli szkolenie, na którym pogłębili wiedzę na temat praw dziecka, oraz poznali umiejętność prowadzenia zajęć.

Na ten jeden dzień stali się nauczycielami. Podczas zajęć uczniowie zastanawiali się, co to znaczy mieć do czegoś prawo i dowiedzieli się, jakie prawa im przysługują. Zapoznali się również z wierszem pana Marcina Brykczyńskiego i zaprezentowali na plakacie znaczenie wybranych przez prowadzących poszczególnych praw.

Klasa I została podzielona na dwie grupy. Pierwsza grupa zaprezentowała prawo dotyczące prywatności, które brzmiało tak: "Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, mam też prawo do tajemnic i własnego zdania." , a druga grupa zobrazowała prawo do nauki i do zabawy: "Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi, i mam prawo wybierać, z kim się będę bawić".

Klasa II i III przedstawiły prawo do wolności od przemocy fizycznej, psychicznej oraz wyzysku: "Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego" oraz "Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać, każdego mogę zawsze na ratunek wzywać."

Na koniec zajęć uczniowie otrzymali książeczki z kolorowankami oraz informacjami dotyczącymi praw dziecka, w których mogli znaleźć również telefony, pod którymi można szukać pomocy.

Podczas gdy uczniowie z młodszych klas zdobywali wiedzę na temat swoich praw, uczniowie z klas starszych, również nabywali nowych umiejętności i mogli sprawdzić się w nowej roli. Zgodnie uznali, że praca nauczyciela jest bardzo ciężka, ale po uśmiechach dzieciaków można stwierdzić, że odnieśli swój pierwszy sukces pedagogiczny.

Pokazało to im również, że najważniejszym prawem, które tak samo należy się dziecku, jak i dorosłemu jest prawo do szacunku. Aby lepiej nam się żyło, i skuteczniej współpracowało musimy się wzajemnie szanować i przestrzegać naszych praw. I to było najważniejsze przesłanie tego dnia.

Gratuluję i dziękuję za zaangażowanie w akcję Ambasadorom Praw Dziecka: Mai Krysińskiej, Wiktorii Waliszewskiej, Klaudii Markowskiej, Karolowi Tomaszewicz, Igorowi Panfil, Denisowi Kuźlik, Maurycemu Kędra oraz Filipowi Szkudlarek.

Serdecznie dziękuje pracownikom Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct z Olsztyna, za przysłanie materiałów edukacyjnych, dzięki którym zajęcia były atrakcyjne. Dziękuje wychowawcom klas za pomoc w organizacji i przebiegu tej uroczystości.Materiał znajdziesz także na portalu:

Anna Jankiewicz - 24.11.2014 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2014