Aktualności >>> Wiadomości z "Orlika" >>>

 .: Wiadomości z "Orlika"

Reklamujemy:

ROBERT SIEDLECKI --- TEL. 602 299 200
Usługi budowlane, remonty, wypożyczalnia sprzętu.


NA "ORLIKU" POWSTAJĄ BUDYNKI SOCJALNE

Zbliża się do końca budowa zespołu boisk "Orlik 2012" w Bisztynku. Jak się dowiedzieliśmy - budowa jednego z budynków socjalnych przy boiskach powinna zostać zakończona do dnia 20 grudnia. Po tym terminie może nastąpić otwarcie zespołu.

Same boiska kompleksu "Orlik 2012" zostały już wykonane i nie wymagają już prac. Prac wymagają jeszcze otoczenie kompleksu (budowa chodników i parkingu z tzw. polburuku) oraz budowa budynków socjalnych. Budowa tych ostatnich jest już zaawansowana co widzimy na załączonych zdjęciach.

Budowę budynków wykonuje firma Roberta Siedleckiego z Morąga. W rozmowie z nami zapewnił, że jeden z budynków (pokryty już konkstrukcją dachu) zostanie oddany do użytku w terminie do 20 grudnia 2009 r. - Jest to budynek "przypisany" do zespołu boisk i ma stanowić bezpośrednie zaplecze socjalne "Orlika" - mówił właściciel Drugi z budynków, bezpośrednio przylegający do pierwszego nie jest już związany bezpośrednio z "Orlikiem", a będzie zapleczem dla "Reduty" i sportowców korzystających ze stadionu. Jego budowa zostanie zakończona w późniejszym terminie - mówił Robert Siedlecki.

Prace budowlane wykonywane przez są bardzo intensywne i trwają do późnych godzin popołudniowych każdego dnia, łącznie z sobotami. Możemy mieć wiec nadzieję, że wywiąże się z zobowiązania.

- Niestety nie rozumiem postawy niektórych mieszkańców Bisztynka - mówił Robert Siedlecki. Mieliśmy bowiem już do czynienia z aktami wandalizmu. Wcześniej ktoś przewrócił świeżo postawiony mur i kilka razy ktoś odkręcał zawór z wodą w pobliżu boisk i woda lała się tam przez kilka godzin. (Ostatnio wczoraj - przyp. red.) To wszystko może doprowadzić do opóźnień, a mieszkańcy chcieliby chyba, żeby kompleks został oddany do użytku jak najszybciej - mówił Siedlecki.

W sobotę 28. listopada na budynku socjalnym "Orlika" pojawiła się tradycyjna wiecha, którą dekoruje się zwykle zakończoną konstrukcję dachu. Wkrótce zostanie ona pokryta tzw. blachodachówką i przystąpi do prac wykończeniowych wewnątrz.

Andrzej Grabowski - 30.11.2009 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2009