Aktualności >>> Pasja z 1931 r. w Bisztynku >>>

 .: Stowarzyszenie teatralne św. Cecylii

Pasyjne przedstawienie z 1931 r.

W kościele katolickim trwa właśnie okres Wielkiego Postu. W kościołach odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W 1931 roku w Bisztynku Drogę Krzyżową w specjalnym przedstawieniu zaprezentowało stowarzyszenie im. św. Cecylii działające wówczas w miasteczku.

W warmińskim Bisztynku przed II wojną światową istniało i działało wiele stowarzyszeń (niem. Verein). Były to kluby stowarzyszające czeladników, rzemieślników, sanitariuszy, sportowców różnych dyscyplin, grupy skautowskie, kombatanckie, grupy kobiece, chóry, zespoły ludowe, zespoły muzyczne i orkiestra oraz grupy teatralne.

Jedna z takich Verein na swą patronkę przyjęła świętą Cecylię, która jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów i zespołów wokalno-muzycznych.

Była to grupa muzyczno-teatralna wystawiająca spektakle o tematyce baśniowej, ale i historycznej oraz religijnej. Niektóre dokonania stowarzyszenia utrwalił na swych zdjęciach bisztynecki fotograf Aloys Lindenblatt mieszkający kiedyś przy obecnym placu Wolności w miasteczku i tu prowadzący atelier.

Grupa teatralna św. Cecylii w 1931 r. wystawiła - najpewniej w okresie Wielkiego Postu - przedstawienie pasyjne. Z naszych informacji wynika, że przedstawienie to było bogato ilustrowane muzycznie a jego przebieg omawiał narrator. Polegało ono na tworzeniu z aktorów nieruchomych obrazów przedstawiających poszczególne stacje Drogi Krzyżowej. Po każdej stacji scenę zasłaniano kurtyną i aktorzy grupy św. Cecylii tworzyli kolejny statyczną obraz, po czym kurtyna odsłaniała scenę.

Siedem takich scen możecie zobaczyć w naszej galerii poniżej. Fotograf na wykonanych już odbitkach dopisał białym pisakiem datę i nazwy poszczególnych scen.

Zdjęcia pokazują: uwięzienie Jezusa przez rzymskich żołnierzy ze sceną judaszowego pocałunku (Die Gefangenennehmung), sądzenie Jezusa przed najwyższą radą żydowską (Von dem hohen Rate), wydanie wyroku śmierci na Jezusa przez Poncjusza Piłata i ukoronowanie cierniami (Todessurteil und Dornenkrönung), niesienie Krzyża przez Jezusa i otarcie jego twarzy przez św. Weronikę (Der Kreutztragung), Jezusa na Krzyżu (Jesus am Kreuze), złożenie do grobu (Die Grablegung) i zmartwychwstanie (Die Auferstehung).

Materiał znajdziesz także na portalu:


Andrzej Grabowski - 23.02.2015 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2015